Baner

Postacie

Bobrowska Ludwina

Ludwina Emilia Anna Bobrowska z Trzecieskich z Trzecieszy h. Strzemię
Córka Franciszka, Kornela, Cypryana  Trzecieskiego  i Anny Elżbiety Tekli Fihauser z Ciężkowic.
Urodzona 19 XI 1833 roku - w Polance (dziś dzielnica Krosna). 30 VIII 1855 roku, w Jaśle  wychodzi za  mąż za Wincentego Ignacego Jakuba hrabiego Bobrowskiego ze wsi Bobrowo herb Jastrzębiec, polskiego komediopisarza, bankowca i mecenasa sztuki. Ludwina Trzecieska urodziła czworo dzieci. W skutek nieporozumień  rodzinnych jej małżeństwo z Wincentym Bobrowskim nie było trwałe.  Ostatnie lata życia Ludwina Emilia Anna Bobrowska herb Jastrzębiec wraz z dziećmi spędza w Bogoniowicach. Była właścicielką dworu w Bogoniowicach, w skład jej majątku wchodziły również wsie Tursko i Kipszna. Za namową krewnego Adam Trzecieskiego, który był mocno zaangażowany w wydobycie ropy naftowej (współpracował z Łukaszewiczem), nabyła w  okolicach Wapiennego koło Jasła dwa szyby naftowe. Jako dziedziczka majątku w Bogoniowicach była kolatorem kościoła parafialnego w Ciężkowicach.  Za jej aprobatą proboszczem parafii  św. Andrzeja został w  1895 roku Jacek Michalik, budowniczy obecnego kościoła. Po jej śmierci  majątek odziedziczyła córka Helena (z męża Krzywkowa). Ludwina Bobrowska herb Jastrzębiec zmarła 17 III 1929 roku w Bogoniowicach, w wieku 95 lat. Jest pochowana na cmentarzu w Ciężkowicach.

   


Oprac.: Piotr Drebot
Źródło: www.sejm-wielki.pl .
Zdjęcia i konsultacja merytoryczna: Tomasz Natorf

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl