Baner

Postacie

Czeppe Zdzisław

Całe życie był związany z Ciężkowicami. Poświęcił naszym okolicom wiele swych prac naukowych.

Zdzisław Czeppe urodził się w 1917 roku. W Ciężkowicach mieszkał do wybuchu II wojny światowej. Ukończył gimnazjum w Jaśle. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później na Uniwersytecie Londyńskim. W czasie wojny przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. Ewakuowany wraz z III Dywizją Piechoty do Wielkiej Brytanii przeszedł do Polskich Sił Lotniczych. Jego zasługi jako polskiego żołnierza zostały kilkakrotnie uhonorowane odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. W 1947 roku powrócił do Polski, obejmując asystenturę w Katedrze Geografii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwa lata później przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński. Cała praca naukowa i pedagogiczna profesora Czeppe dotyczyła geografii kompleksowej gór (zwłaszcza Pogórza) Polski oraz geomorfologii południowego Spitsbergenu.

Na Spitsbergenie znalazł się po raz pierwszy w czerwcu 1957 jako uczestnik polskiej wyprawy w ramach III Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Przez 14 miesięcy prowadził tam badania geomorfologiczne. Prace te kontynuował w ramach wypraw letnich w 1959 i 1960 roku. Po dwudziestoletniej przerwie powrócił na Spitsbergen, wprowadzając grupę młodych pracowników naukowych. Pojechał tam jeszcze w lecie 1981 roku, ale zawał serca w 1982 roku uniemożliwił mu dalsze osobiste badania terenowe. Niemniej jednak do końca życia kierował tymi pracami.

W swojej pracy naukowej wiele uwagi poświęcił miejscom szczególnie sobie bliskim. Pochodząc z Pogórza i znając je doskonale od dziecka, rozumiał odrębność tego terenu i jego wpływ na gospodarkę człowieka.

Zdzisław Czeppe zmarł 19 sierpnia 1991 roku.
 Źródło: Materiały zgromadzone w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach.
 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl