Baner

kategoria: Miejscowości

Ciężkowice - Studium historyczno-konserwatorskie, T. II, Katalog obiektów zabytkowych

Studium historyczno-urbanistyczne, T. II, Katalog obiektów zabytkowych, cz. 1_PDF

Studium historyczno-urbanistyczne, T. II, Katalog obiektów zabytkowych, cz. 2_PDF

Studium historyczno-urbanistyczne. T. II, Katalog obiektów zabytkowych, cz. 3_PDF

 


Digitalizacja opracowań historyczno – urbanistycznych Ciężkowic
zrealizowana w ramach projektu „Przeprowadzenie warsztatów dotyczących dziedzictwa historycznego regionu objętego LSR i utworzenie mini-galerii, digitalizacja opracowań historyczno – urbanistycznych Ciężkowic oraz zakup wyposażenia sali w Ratuszu”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl