Baner

Inne

Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach

Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach powstało w wyniku reformy ustroju szkolnego na podstawie uchwały nr VI/44/99 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dn. 27 lutego.

Gimnazjum w Ciężkowicach funkcjonuje od 1.09.1999, a jego siedzibą jest wydzielone skrzydło Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Tysiąclecia 12. Na początku do gimnazjum uczęszczali uczniowie z Ciężkowic, Bogoniowic, Bruśnika, Pławnej, Ostroszy, Kipsznej i Zborowic. Od początku powstania gimnazjum powstały dwa oddziały zamiejscowe w Bruśniku i w Zaborowicach z siedzibą w miejscowych szkołach podstawowych.

Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Ciężkowicach został mgr Mirosław Muzyk, któremu zarząd gminy powierzył to stanowisko.  

Kontakt:

Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach
ul. Tysiąclecia 12
33 - 190 Ciężkowice
tel. /014/ 65 10 925

gimc@poczta.fm
www.pgc.strefa.pl/

 


  Autor: Estera Nosal, Publiczne Gimnazjum Ciężkowice, koordynator: Katarzyna Hołda  

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl