Baner

Postacie

Kolecki Jerzy

Malarz, scenograf, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autor herbu Rabki. Honorowy Obywatel Rabki-Zdrój. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, m.in. Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Partyzanckiego Armii Krajowej,  Orderu Uśmiechu,  Medalu Komisji Edukacji Narodowej, odznaki „Zasłużony działacz kultury”, czy złotej odznaki „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”. 

Jerzy Kolecki urodził się 25 lipca 1925 roku w Wróblowicach w powiecie tarnowskim. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Ciężkowicach (tutaj w 1956 roku zrealizował stacje Drogi Krzyżowej), później do Liceum  Miejskiego w Tuchowie. W latach 1947 – 1952 był studentem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki. W czasie II wojny światowej był łącznikiem  Armii Krajowej, pseudonim „Liść” w placówce „Cecylia” na terenie Pogórza Ciężkowickiego.

Po ukończeniu studiów związał się z Teatrem Lalek w Rabce Zdroju. 

W latach 1953 – 1976 pracował  w Teatrze Lalek „RABCIO” w Rabce Zdroju jako aktor, scenograf, dyrektor i kierownik artystyczny.   Kolecki wprowadził nowe techniki lalkarskie, chciał,  aby lalki w teatrze były bardziej „żywe”, mogły wykonywać więcej ruchów.  Za jego dyrekcji rozwój artystyczny teatru nabrał przyspieszenia. Współpracowników do teatru w Rabce poszukiwał w całej Polsce, pracował jednak tylko z takimi ludźmi, którzy szanowali dzieci i lalki. Współpracował  również z miejscowymi artystami, wykorzystując ich talenty pisarskie, reżyserskie i aktorskie. Swoimi pomysłami ożywił teatr lalek w Rabce, sam projektował dekoracje, tworzył oryginalne lalki, kostiumy,  rekwizyty oraz plakaty. Swoją osobą przyciągał do współpracy znanych scenografów (m.in. Andrzej Ejsmund, Stanisław Echaust, Barbara Pikała, Gizela Bachtin-Karłowska, Wiesław Jurkowski). Dzięki pomysłom i zaangażowaniu Koleckiego na scenie rabczańskiego teatru pojawiły się tańce, pieśni i muzyka Podhala. Jest autorem 45 scenografii w różnych teatrach lalek w całej Polsce. W trakcie dyrektorowania Koleckiego, teatr rabczański zdobył wiele nagród: „Złota Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki „Bliżej teatru”, Nagroda Prezesa Rady Ministrów „Za twórczość dla Dzieci i Młodzieży”, Wielka Honorowa Nagroda Widzów na V i VI TV Festiwalu Widowisk dla Dzieci.

Po odejściu z Teatru w 1976r. poświęcił się twórczości malarskiej. Brał udział w wielu wystawach malarstwa głównie w południowej Polsce. Jest autorem wielu obrazów o tematyce religijnej : polichromii i Drogi Krzyżowej w kościele p.w. św. Teresy w Rabce, licznych obrazów religijnych do kościołów i kaplic oraz szkół. Szpital miejski w Rabce posiada podarowaną kolekcję obrazów w salach chorych. Projektował społecznie liczne dekoracje i oprawy plastyczne imprez kulturalnych w Rabce. Malował portrety, pejzaże, martwe natury, kwiaty, projektował sztandary dla instytucji rabczańskich, jest autorem projektu pomnika poległych żołnierzy AK w Rabce. Jego ostatnim cyklem obrazów jest wystawa pt. „Spotkanie z Aniołami” prezentowana w wielu miejscowościach w Polsce i za granicą.

Współcześnie twórczość Koleckiego jako autora nowatorskich projektów graficznych została przypomniana przez artystkę Paulinę Ołowską, która od roku 2010 wykonała szereg projektów dzięki którym twórczość Koleckiego trafiła do szerokiego grona odbiorców sztuki współczesnej w Polsce i za granicą. W 2010 roku Ołowska wykonała mural na budynku Teatru Rabcio na podstawie fragmentów projektów plakatów teatralnych zaprojektowanych przez Jerzego Koleckiego. Oryginalne plakaty zostały również zaprezentowane na wystawie indywidualnej Jerzego Koleckiego w Galerii ZPAF i S-ka w Krakowie 2012 roku wraz z towarzyszącą im publikacją zestawu pocztówek z reprodukcjami plakatów (nakładem Fundację Galerii Foksal), a także w ramach zbiorowej wystawy „Co widać?” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2014 roku. Motyw zaczerpnięty z plakatu do przedstawienia pod tytułem „Alicja w krainie czarów” został przez Ołowską przemalowany w wielkoformatowej skali w witrynach budynków New Museum w Nowym Jorku (2011) oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie (2014). 

Jerzy Kolecki mieszka i tworzy w Rabce-Zdrój.

 

rodzina Koleckich, 1936
rodzina Koleckich, 1936
Jan Kolecki, emerytowany nauczyciel, 1956
Jan Kolecki, emerytowany nauczyciel, 1956
rodzina Koleckich, 1946
rodzina Koleckich, 1946
rodzina Koleckich, 1946
rodzina Koleckich, 1946
żniwa w domu Koleckich
żniwa w domu Koleckich
Helena, Aleksandra i Anna Koleckie nad rzeką Białą
Helena, Aleksandra i Anna Koleckie nad rzeką Białą
rodzina Koleckich, 1928
rodzina Koleckich, 1928

Źródło: zbiory prywatne: Marta Kolecka Hordziej, Karol Hordziej
http://www.rabczanskiemikrohistorie.pl/historie/Jerzy_Kolecki
http://it.rabka.pl/index.php/getting-started/honorowi-obywatele/jerzy-kolecki
http://www.rabcio.nowotarski.pl/dodzis.htm
http://www.jerzykolecki.rabka-net.pl/

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl