Baner

Inne

Kapliczka Św. Floriana w Ciężkowicach

Już w XVIII wieku odnotowano patronat św. Floriana, jako świętego od ognia. Św. Florian był oficerem rzymskim, który zginął za wiarę utopiony w rzece Ems w górnej Austrii(ok 304r.). Święty Florian jako patron chroniący przed ogniem w sztuce  pojawia się dość późno. Na najstarszych wizerunkach atrybutami świętego Floriana były przeważnie tarcza i chorągiew z godłem jego opactwa. Dopiero w połowie XV.  w wizerunku Św. Floriana pojawia się wiadro z wodą a u jego stóp gorejący dom albo kościół. Płomienie pożaru patron gasi wodą z wiadra. I tak od tamtych czasów św. Florian przedstawiony jest w postaci rycerza średniowiecznego w zbroi rzymskiej lub średniowiecznej, w czerwonym płaszczu z chorągwią w jednej i z wiadrem w drugiej dłoni.

Kapliczka św. Floriana w Ciężkowicach została zbudowana w 1895r, a jej fundatorem był Ignacy Jan Paderewski- ówczesny właściciel majątku w pobliskiej Kąśnej. Kapliczka powstała z kamienia i cegły, jest otynkowana. Zbudowana jest na rzucie kwadratu, z 4 filarami w narożach, wspierającymi półkoliste wysokie arkady. Daszek kapliczki ma kształt namiotowy, zwieńczony kopułką z kulą i kutym krzyżem. Połacie dachu i kopułka pobite są blachą. Wewnątrz łuki arkad spięte zostały stalowymi ściągami. W środku jest ustawiona figura Św. Floriana, patrona strażaków, na masywnym, gzymsowanym postumencie. Posąg świętego o cechach barokowych, przedstawia postać w zbroi, osłoniętą płaszczem. W prawej ręce trzyma dzban z wylewającą się wodą na usytuowaną przy nodze budowlę. W lewej trzyma włócznię z chorągiewką. Figura jest z kamienia, polichromowana, wykonana przez nieustalonego artystę-kamieniarza. Nad figurą w sklepieniu jest zawieszona latarnia oświetlająca wnętrze. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dnia 23 października 1985 roku.


Źródło: www.ciezkowice.pl, www.miroslaw-kulaga.flog.us/wpis/6923815, www.polskieszlaki.pl

Fot. Marek Zwolenik

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl