Baner

Inne

Arianie na terenie Jastrzębi


Arianie (Bracia Polscy, Antytrynitarze, Socynianie) stanowili najbardziej radykalny odłam reformacji polskiej. Wyodrębnili się jako zbór mniejszy po podziale w 1562 roku w polskim zborze kalwińskim. W początkowym okresie działalności Bracia Polscy głosili radykalną ideologię społeczno-polityczną. Zabraniali współwyznawcom udziału w wojnach, nawet obronnych, sprawowania urzędów. Wzywali szlachtę do rezygnacji z pańszczyźnianej pracy poddanych chłopów. W kwestiach doktrynalnych odrzucali dogmat o Trójcy Świętej.
Kościół parafialny w Jastrzębi w 1561r. na ok. 60 lat został oderwany od Kościoła rzymsko-katolickiego.   Zamieniono kościół na zbór ariański. W tym czasie bardzo odznaczył się, ze względu na swoje przekonania religijne, syn Stanisława Taszyckiego-Andrzej , dziedzic wsi Jastrzębia.
Stanisław Taszycki uczył się na akademiach niemieckich. Przez kilka lat przebywał na dworze cesarza Karola V. Gdy powrócił do kraju zastał Lusławice zajęte przez Socynianów, którzy obwołali go swoim opiekunem i obrońcą. Pod koniec życia wyrzekł się błędów Socynian. Nawrócony na katolicyzm zmarł w 1645r. i pochowano go w Zakliczynie.
W latach 20-tych XVII w. odzyskano kościół w Jastrzębi. W 1637r. kościół został na nowo poświęcony przez sufragana krakowskiego biskupa Mikołaja Borskiego.


Opracowanie:

Kamil Ptaszkowski

Źródło:

www.szkolnictwo.pl

Gość Tarnowski

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl