Baner

Inne

Szlaki turystyczne gminy Ciężkowice


Na południu powiatu tarnowskiego znajduje się prawie 571 km szlaków pieszych i 632 km rowerowych (pow. tarnowski informator). Wśród nich znajduje się 11 pieszych tras oraz 5 rowerowych, położonych na obszarze gminy Ciężkowice. Do szlaków pieszych należą:

        Niebieski szlak z Ciężkowic do Bartkowej. Ma on długość 22 km. Klasyfikuje się go jako szlak górski. Jest on zwany Szlakiem Niepodległości im. I. J. Paderewskiego. Na jego trasie leżą atrakcyjnie turystycznie miejscowości, m.in. Bukowiec, Kąśna Dolna.

        Niebieski szlak z Tuchowa do Ciężkowic. Ma on 23 km długości i jest klasyfikowany jako szlak górski. Jego trasa przebiega przez takie miejscowości, jak np. Rzepiennik Strzyżewski, gdzie można zobaczyć cmentarz z II wojny światowej, na którym zostali pochowani m. in. partyzanci     z Ciężkowic.

  Niebieski szlak przebiegający przez rezerwat Skamieniałe Miasto. Jest on częścią długodystansowego szlaku Tarnów – Wielki Rogacz liczącego ok. 180 km. Na jego trasie można podziwiać osobliwości przyrody nieożywionej zwłaszcza skałki piaskowcowe o rozmaitych kształtach.

        Niebieski szlak z Falkowej do Babiej Góry. Jego długość wynosi 41 km. Na jego trasie położony jest m.in. Rożnów, gdzie znajduje się jeden z czterech zbiorników wodnych na Dunajcu.

        Żółty szlak z Pławnej do Siekierczyny. Ma on 7 km długości i jest klasyfikowany jako górski.

      Żółty szlak z Tarnowa do Bartkowej. Jedyną miejscowością w gminie Ciężkowice, przez którą szlak przebiega jest Jastrzębia.

        Czarny szlak ze stacji PKP w Bogoniowicach do Skamieniałego Miasta. Jego długość to 2,5 km.

        Czarny szlak z Olszowej do Jastrzębi Górnej. Ma on 7 km długości.

        Czerwony szlak z Jamnej do Ciężkowic. Jego długość to 18,5 km.

        Zielony szlak z Falkowej do Szalowej. Ma on 14 km długości.

        Zielony szlak z Jamnej do Falkowej. Jego długość to 8 km.

Do szlaków rowerowych zalicza się:

        Niebieski szlak z Ciężkowic poprzez m.in. Bruśnik, Paleśnicę do Ciężkowic. Jest on nazywany „Widokową Pętlą”. Jego długość wynosi 44 km.

        Niebieski szlak z Ciężkowic poprzez Kąśną Dolną i Pławną do Ciężkowic. Jego nazwa to       „Dwa w jednym, czyli krótko i pięknie”. Ma on 19 km długości.

        Niebieski szlak z Ciężkowic poprzez m.in. Kąśną Dolną do Ciężkowic. Jest on nazywany      „Przez rezerwat”. Jego długość wynosi 19 km.

        Czerwony szlak z Ciężkowic przez Tursko i Bogoniowice do Ciężkowic. Jego nazwa to             „Do źródeł w Rakutowej”. Ma on 11 km długości.

      Zielony szlak z Ciężkowic do Bogonowic poprzez m.in. Bukowiec, Jastrzębię. Jego długość wynosi 44 km. Jest on nazywany „Widokowa Pętla dla ambitnych”.


Źródło: Opracowane na podstawie informacji ze strony www.ciezkowice.pl

 

 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl