Baner

Inne

Ochronka- dawna szkoła w Bogoniowicach

W roku 1903 z inicjatywy ks. Jana Michalika powstała ochronka, której celem była nauka czytania, pisania, liczenia i religii. Uczęszczały do niej dzieci z Bogoniowic i Kipsznej, a ich edukacją  zajmowały się zarządzające Ochronką Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny.

Ziemia ciężkowicka, leżąca w Galicji zachodniej, znajdowała się w Zaborze austriackim. W wyniku reformy rolnej przeprowadzonej na terenie całej Polski, majątek ziemski w Bogoniowicach stał się własnością Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Ciężkowicach. Zarząd Spółdzielni wynajął Zarządowi gminnemu skonfiskowany budynek mieszkalny z przeznaczeniem na szkołę. Było tam jednak ciasno, gdyż pomieszczenia były małe, a do szkoły uczęszczało 121 dzieci z Bogoniowic i Turska. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa z dnia 10 września 1947 roku Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" oddała budynek szkolny i przylegający do niego teren (2ha ogrodu warzywnego, 2ha parku, stawy) nowo powstałej szkole rolniczej w Bogoniowicach. Szkoła rolnicza przejęła też 4 budynki zamieszkałe przez dawną służbę dworską. Szkoła powszechna musiała oddać ustalone przez Inspektorów sale i ubikacje szkole rolniczej. Z powodu braku miejsca Inspektor szkolny polecił odesłać klasę VII do Ciężkowic. Tam też przeniesiona została nauczycielka Stefania Korpan. Do końca roku szkolnego szkoła powszechna zajmowała tylko dwie sale szkolne i mieszkanie (pokój, kuchnia), w którym mieszkał pełniący obowiązki Kierownika Piotr Fijoł.

Mieszkańcy Bogoniowic i Turska na zebraniu 26 października 1947 roku podjęli decyzję o budowie szkoły powszechnej siedmioklasowej w Bogoniowicach. Komisja parcelacyjna przydzieliła szkole parcelę o powierzchni 2ha. Teren ten był bagnisty, w sąsiedztwie znajdowały się stawy i tory kolejowe i nie nadawał się pod budowę szkoły, dlatego na wspomnianym zebraniu ustalono miejsce pod szkołę. Mieszkaniec Bogoniowic Paweł Słowiński w zamian za działkę odstąpił 1ha swojego pola w miejscu dostępnym i dogodnym pod budowę szkoły. Powstał Komitet Budowy Szkoły. Mieszkańcy Bogoniowic i Turska opodatkowali się dobrowolnie na rzecz budowy szkoły po 1000 zł z 1ha i 5 dni robocizny z 1 ha. W latach 1963/1964 ukończono budowę szkoły i oddano do użytku nadając jej imię XX-lecia PRL. W 1966/19967 szkoła została zreorganizowana na ośmioklasową. Rok później, ze względu na dużą liczbę dzieci przyznano szkole wariant :b:. W szkole było zatrudnionych 8 nauczycieli: Ignacy Czeczot , Maria Galas, Maria Czeczot, M. Fryda, D. Lebda, Z. Hołda, H.Drogoś, J.Dudek. Rok szkolny 1998/1999 był ostatnim rokiem w szkolnictwie gdzie nauka odbywała się według starych zasad. W ramach przygotowań do nowego systemu szkolnictwa w czerwcu 1999 roku absolwentami Szkoły Podstawowej zostali zarówno uczniowie klas VIII jak i klas VI. Rok szkolny 1999/2000 rozpoczęło 149 uczniów, 13 nauczycieli i 2 katechetów. Po raz pierwszy nie było klasy VII i VIII. W 2007 roku budynek został odremontowany, a w 2011 roku nastąpiła renowacja parku.

 


Autor: Patrycja Zabawska, Publiczne Gimnazjum Ciężkowice, koordynator: Katarzyna Hołda

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl