Baner

Postacie

Klimontowski Marceli Wincenty

Klimontowski Marceli Wincenty, syn Marcelego i Kunegundy z domu Pawlikowska, urodził się 4.11.1879 r. w Ciężkowicach.  W latach 1891 – 1897 uczył się  w Gimnazjum w Tarnowie (klasy I – VI) a naukę kontynuował w Gimnazjum w Bochni w latach 1898 – 1900 (klasy VII – VIII). Świadectwo dojrzałości uzyskał w c.k. Gimnazjum w Bochni w dniu 29.05.1900 roku [ dokument zachowany, patrz: galeria].

Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazywanego wówczas także Cesarsko – Królewskim Uniwersytetem Krakowskim. W roku 1902 starał się o odroczenie służby wojskowej [dokument zachowany, patrz: galeria].

W dniu 9.10.1902 roku Marceli Klimontowski zdał przed c.k. Komisją Rządową Egzaminacyjną pierwszy z serii wymaganych egzaminów dla studentów prawa [dokument zachowany, patrz: galeria].

W okresie studiów prawniczych Marceli Klimontowski ukończył  w roku 1905 roczny kurs na Akademii Handlowej w Wiedniu [dokument zachowany, patrz: galeria], a następnie odbywał praktykę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, w okresie od 15.01.1906 r. do 1.07.1907 r. [zachowane świadectwo praktyki notarialnej, patrz: galeria].

Kolejny egzamin na c.k. Uniwersytecie Krakowskim Marceli Klimontowski zdał 19.03.1907 r. [dokument zachowany,patrz: galeria], a ostatni wymagany egzamin dla uzyskania nominacji sędziowskiej zdał w dniu 23.07.1910 roku [dokument zachowany,patrz: galeria].

Marceli Klimontowski uzyskał nominację sędziowską w dniu 30.01.1911 roku i pozostał w służbie sędziowskiej w Krakowie. W decyzji o umieszczeniu sędziów z dnia 2.12.1912 r. [dokument zachowany] miejsce służby Marcelego Klimontowskiego nie jest możliwe do odczytania ze względu na brak fragmentu dokumentu.

Po roku od wystawienia poprzedniego przydziału sądowego Marceli Klimontowski został mianowany z dniem 2.12.1913 r. sędzią dla Radłowa [dokument zachowany, patrz: galeria], gdzie pełnił służbę sędziego z pewnością do roku 1919, gdyż z dniem 19.09.1919 r. uzyskał kolejną grupę uposażenia jako sędzia w Radłowie [dokument zachowany, patrz: galeria]. Z Radłowa Marceli Klimontowski został przeniesiony do Tarnowskich Gór.

W tym czasie Marceli Klimontowski rozchorował się poważnie i zmarł w pobliżu Tarnowskich Gór w dniu 12.11.1924 r.
Pochowany został na Cmentarzu w Ciężkowicach, w grobowcu rodzinnym Klimontowskich. [zachowany dokument – zgoda na otwarcie grobowca, patrz: galeria] 
 

Marceli Klimontowski - Swiadectwo dojrzałości
Marceli Klimontowski - Swiadectwo dojrzałości
Marceli Klimontowski - sprawa odroczenia służby wojskowej
Marceli Klimontowski - sprawa odroczenia służby wojskowej
Marcceli Klimontowski - Świadectwo z praktyki notarialnej
Marcceli Klimontowski - Świadectwo z praktyki notarialnej
Marceli Klimontowski - mianowanie sędzią dla Radłowa
Marceli Klimontowski - mianowanie sędzią dla Radłowa
Marceli Klimontowski - miejsce służby - dokument z 30.01.1911
Marceli Klimontowski - miejsce służby - dokument z 30.01.1911
Marceli Klimontowski - Świadectwo Wiedeńskiej Akademii Handlowej
Marceli Klimontowski - Świadectwo Wiedeńskiej Akademii Handlowej
Marceli Klimontowski - Świadectwo z egzaminu rządowego 1902
Marceli Klimontowski - Świadectwo z egzaminu rządowego 1902
Marceli Klimontowski - Świadectwo z egzaminu rządowego 1907
Marceli Klimontowski - Świadectwo z egzaminu rządowego 1907
Marceli Klimontowski - Świadectwo z egzaminu rządowego 1910
Marceli Klimontowski - Świadectwo z egzaminu rządowego 1910
Marceli Klimontowski - wynagrodzenie dla sędziego w Radłowie
Marceli Klimontowski - wynagrodzenie dla sędziego w Radłowie
Marceli Klimontowski - Umieszczenie sędziów 1913
Marceli Klimontowski - Umieszczenie sędziów 1913
Zgoda na otwarcie grobowca Klimontowskich i pochówek śp. Marcelego Klimontowskiego
Zgoda na otwarcie grobowca Klimontowskich i pochówek śp. Marcelego Klimontowskiego
Marceli Klimontowski 1879 - 1924 - Sędzia
Marceli Klimontowski 1879 - 1924 - Sędzia
Marceli Klimontowski - Odznaka sędziowska
Marceli Klimontowski - Odznaka sędziowska
 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl