Baner

Inne

TKKF

TKKF – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej –  założone 4 maja 2006.

Towarzystwo zostało powołane do życia, gdyż na terenie gminy nie było żadnych obiektów tego typu. Aby zacząć działać, Stowarzyszenie zwróciło się do Burmistrza z prośbą o użyczenie działki przy ulicy Równej. Odniósł się on bardzo pozytywnie do tego pomysłu. Fundusze na realizację projektu zostały zdobyte w konkursie realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Doprowadzenie terenu do stanu obecnego zajęło wolontariuszom ok. 600 godzin.

Aktualnie, w Zarządzie zasiadają: Maria Król, Marek Dziuban, Edward Zagórski, Seweryn Baran, Wanda Iżykowska, Krzysztof Dziuban, Robert Truchan, Rafał Galas i Mateusz Słowiński.

Oficjalna strona TKKF- www.tkkf.ciezkowice.pl


Autor: Dawid Migacz, Publiczne Gimnazjum Ciężkowice, koordynator: Katarzyna Hołda

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl