Baner

Postacie

Tomek Włodzimierz

Początki przyjaźni z przyrodą        

    Zainteresowanie przyrodą założyciela muzeum - dr Włodzimierza Tomka - ujawniło się już w dzieciństwie. Jako pięciolatek miał przygarnąć i opiekować się młodą kawką. Zarówno ojciec jak i obaj dziadkowie byli myśliwymi, od których czerpał wiedzę przyrodniczą, szczególnie na wspólnych polowaniach.
    Studia na Wydziale Leśnym Politechniki Lwowskiej rozpoczął jeszcze przed 1939 roku. Ze względu na II wojnę światową finalizował je już 1947 roku, na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Krótko zajmował się pracą naukową; najpierw w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Krakowie (w 1946 roku) , później na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1 X 11946-31 VIII 1947). Objął wówczas posadę starszego asystenta w katedrze Entomologii. Po powrocie do Ciężkowic obejmuje stanowisko leśniczego w Nadleśnictwie Gromnik. Praca ta przerywana była krótkimi epizodami, jak objęcie stanowiska adiunkta w Nadleśnictwie Ropa oraz zlecenia wykonywane dla Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie. Były to na przykład inwentaryzacje obiektów przyrodniczych takich jak parki podworskie, zabytkowe drzewa, rezerwaty w powiatach: tarnowskim, gorlickim, nowosądeckim i jarosławskim. W czasie, kiedy nie miał stałego zatrudnienia w Nadleśnictwie Gromnik (lata pięćdziesiąte), żona Krystyna uczyła matematyki i fizyki  w Metalowo-Elektrycznej Szkole Zawodowej w Ciężkowicach.
    Przez całe życie wnikliwie eksplorował tereny Pogórza i od początku istnienia tarnowskiego koła PTTK był jego członkiem. Otrzymał między innymi srebrną odznakę turystyczną, był także społecznym opiekunem zabytków z ramienia Zarządu Głównego PTTK.

Łowiectwo
   
    Z całą pewnością od najmłodszych lat brał udział w polowaniach, ale do Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie wstąpił w 1935 roku. Wraz z innymi myśliwymi założył w 1946 roku Koło Łowieckie „Dzik” z siedzibą w Ciężkowicach, a obwodem dzierżawionego terenu w Pleśnej. Od 1959 roku siedziba koła przeniesiona jest do Gromnika pod nazwą „Szarak”, a dzierżawiony teren to okolice Ciężkowic. Wreszcie w 1986 koło to dzieli się na KŁ „Leśnik” w Gromniku i KŁ „Szarak” w Ciężkowicach.  W ostatnim dr Tomek do końca swojego życia pełnił funkcję Łowczego. 
Za liczne zasługi na rzecz rozwoju kultury łowieckiej w regionie otrzymał brązowy, srebrny i złoty medal zasługi, a w końcu najwyższe odznaczenie „Złom”.

Ochrona przyrody
    
    Dom państwa Tomków był zawsze pełen zwierząt.  Mieszkańcy okolic regularnie dostarczali do tego swoistego azylu ranne, chore czy młode dzikie zwierzęta. Wśród najsłynniejszych lokatorów domu należy wymienić lisa Patrycego ”Dwunastego”, szpaka Srajka (oficjalnie zwanego jednak Rajtkiem), kunę Kunegundę, tchórza Kajetana, sarnę Kozię i Basię, gadożera, kruki i dzikie kaczki. Sporo z nich, dzięki skutecznemu leczeniu, żyło potem wiele lat w ogrodzie państwa Tomków.
Jednym z najważniejszych działań na rzecz ochrony przyrody dr. Tomka, było wstrzymanie eksploatacji piaskowca w rezerwacie „Skamieniałe Miasto”. Po wojnie ludzie wydobywający kamień w rezerwacie doprowadzili do jego likwidacji. Ocalić skałki udało się dzięki stworzeniu „regionalnego” rezerwatu, który w sensie prawnym został na nowo utworzony dopiero w 1971 roku.   
    Ponadto Włodzimierz Tomek w latach 60-tych pomagał w tworzeniu rezerwatu „Diable Skały” w Bukowcu. W zabytkowym parku przy dworku I.J. Paderewskiego uratował od wycięcia stare drzewa. Bezsprzecznie wyjątkowy wkład w poznanie i dokumentowanie wiedzy o walorach regionu mają liczne publikacje dr. Tomka, które powstały podczas długoletnich obserwacji i prac badawczych.

Ornitologia, entomologia  - publikacje

    Obok łowiectwa największą pasją dr. Tomka były ptaki. Pół wieku badań i dokumentacji ornitofauny Pogórza zaowocowało pracą doktorską, której promotorem był ówczesny docent, a później profesor Zygmunt Bocheński. Sporo miejsca w swoich obserwacjach poświęcił również owadom. Najważniejsze publikacje dotyczące wyżej wymienionych zagadnień to „Ptaki Zachodniej części Pogórza Ciężkowickiego” (Acta Zoologica Cracoviensia nr 16, Kraków 1973) oraz „Fauna motyli większych rezerwatu „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach i okolicy” (Polskie Pismo Entomologiczne, Kraków 1948). Dr Tomek najczęściej publikował na łamach Przeglądu Zoologicznego, ale wiele artykułów znajdziemy również w „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, „Łowcu Polskim” i innych czasopismach o lokalnym zasięgu. Do najciekawszych należą na przykład artykuły dotyczące żbika na terenie Pogórza Ciężkowickiego, obecności edredona na Białej Dunajcowej czy zachowania ptaków w czasie zaćmienia słońca.

Historia kolekcji
    
    Dr Włodzimierz słynął z mani zbieractwa. Z relacji syna wiadomo, że zbierał nie tylko trofea i rzeczy związane z przyrodą, ale nawet papierki z czekolady. Na początku owe „skarby” w postaci skór, czaszek i owadów zajmowały jeden, potem dwa pokoje, aż w końcu wypełniły wszystkie wolne miejsca w ich domu. Ponieważ znajomi i nie tylko, często przychodzili, aby obejrzeć liczne ciekawostki z rozszerzającej się kolekcji, w pewnym momencie pojawił się pomysł, aby zbiory przenieść i udostępniać w innym miejscu. Dzięki dobrej woli ówczesnej Rady Gminy, w 1989 roku, urządzono ekspozycję w budynku, w którym po wojnie działała porodówka, a potem hotelik przy restauracji „Pogórzanka”. Założyciel muzeum na łamach tygodnika TEMI szczególnie dziękuje za poparcie tej inicjatywy wojewodzie Stanisławowi Nowakowi, naczelnikowi Gminy Ciężkowice Januszowi Tomaszkiewiczowi oraz sekretarzowi Janowi Motyce. W tym czasie, w okresie nie dłuższym niż jeden rok, jednym z pracowników muzeum jest Bogdan Kieś. Jako absolwent Wydziału Leśnego AR w Krakowie czyni pierwsze kroki w sztuce preparacji pod  okiem dr. Tomka. Obecnie jest jednym z najlepszych preparatorów w naszym kraju chętnie wspierającym działalność ciężkowickiego muzeum.
    Gdy dr Włodzimierz Tomek umiera w 1995 roku, Gmina Ciężkowice przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Tarnowie wykupuje zbiory od rodziny Tomków.

W. Tomek z żoną
W. Tomek z żoną
W. Tomek
W. Tomek
K. Tomek
K. Tomek
W. Tomek
W. Tomek
W. Tomek na polowaniu z dziadkiem
W. Tomek na polowaniu z dziadkiem
W. Tomek przy dworze w Lipniczce
W. Tomek przy dworze w Lipniczce
łowiectwo
łowiectwo
Złom
Złom
Medalowe parostki dr W. Tomka
Medalowe parostki dr W. Tomka
ochrona przyrody u P. Tomków
ochrona przyrody u P. Tomków
ochrona przyrody u P. Tomków
ochrona przyrody u P. Tomków
Legitymacja Komitetu Ochrony Przyrody
Legitymacja Komitetu Ochrony Przyrody
widokówka publikowana przez dr W. Tomka
widokówka publikowana przez dr W. Tomka
kolekcja dr W. Tomka
kolekcja dr W. Tomka
kolekcja dr W. Tomka
kolekcja dr W. Tomka
pierwszy budynek Muzeum Przyrodniczego
pierwszy budynek Muzeum Przyrodniczego
   

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl