Baner

kategoria: Miejscowości

Zborowice

    Miejscowość w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice; przez Zborowice przepływa rzeka Biała i potok Zborowianka, (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje  następujące nazwy miejscowości: Szborovicze,  Zboroviczi, Sborowicze).
Nie jest znana dokładna data powstania wsi, wiadomo, że osada została spalona i zniszczona przez Tatarów w 1241 roku. Książę  Leszek Czarny zezwolił opatowi tynieckiemu na założenie na tym terenie wsi na prawie niemieckim. W 1345 roku opat Henryk sprzedał wójtostwo wsi Zborowice Piotrowi z Lipnika. Natomiast w roku 1394 wójtostwo Zborowic ponownie zostało wykupione przez klasztor tyniecki.
Do początku XIX wieku, do momentu  kasacji opactwa tynieckiego, Zborowice były własnością klasztorną.
W czasie I wojny światowej przez miejscowość  przechodziła linia bojowa, wiele budynków uległo zniszczeniu. Śladem toczących się w pobliżu Zborowic walk są dwa cmentarze wojenne.
 


Autor: Magdalena Furtak, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, koordynator: Barbara Padoł
Źródło: Kronika Szkoły w Zborowicach. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B Chlebowskiego, tom XIV, Warszawa 1895, s.527.

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl