Baner

Postacie

Fihauser Anna Elżbieta Tekla

    Anna Elżbieta Tekla Fihauser z Ciężkowic  herbu Fihauser, córka Idziego Fihausera, właściciela Ciężkowic  oraz  hr. Ludwiki  Kuczkowskiej herbu Jarzębiec. Urodziła się 2 III 1812 roku w Kunicach, zmarła 8 XII 1891 roku. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Ciężkowicach
    Dziedziczka dóbr w Bogoniowicach, kolatorka dawnego kościoła parafialnego w Ciężkowicach zniszczonego w pożarze w 1830 roku.
    19 lutego 1833 roku we Lwowie, w kościele św. Andrzeja  wyszła za mąż za Franciszka Kornela  Cypryana Trzecieskiego z Trzecieszy herbu Strzemię, oficera, powstańca listopadowego i styczniowego, posła do parlamentu Austrii, założyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
 


Oprac.: Piotr Drebot
Źródło:  www.gryglaszewski.pl,  www.sejm-wielki.pl
Zdjęcia i konsultacja merytoryczna: Tomasz Natorff

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl