Baner

O projekcie

Ciężkowicka Pracownia Orange otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego Fundacji Orange na realizację projektu „INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA CIĘŻKOWIC”. Projekt polegał na stworzeniu internetowej encyklopedii, która zawierać będzie hasła dotyczące Miasta i Gminy Ciężkowice. Główny nacisk położony został na kwestie spisania i digitalizacji jak największej ilości materiałów historycznych, informacji o ciężkowickich rodach, ważnych wydarzeniach i sławnych postaciach.

Budowanie „Internetowej Encyklopedii Ciężkowic” rozpoczęło się od uroczystej inauguracji projektu, której integralną częścią było otwarcie wystawy fotografii pt. „Ciężkowice Retro”. Wystawa została zlokalizowana w ciężkowickim ratuszu, a składa się na nią osiem reprodukcji fotografii Ciężkowic z okresu przedwojennego oraz prezentacja multimedialna. Podczas uroczystości odsłonięta została również makieta średniowiecznych Ciężkowic, stworzona przez uczniów z Publicznego Gimnazjum w Ciężkowicach.


Dalsze prace skupiały się na pracy zespołu redaktorskiego (uczniowie z gimnazjów i szkoły średniej z terenu gminy), którzy po zajęciach edukacyjnych, dotyczących zapoznania się z zasadami budowania haseł encyklopedycznych i metodach digitalizacji danych rozpoczęli opracowywanie pierwszych haseł. To właśnie szkoły biorące udział w projekcie zbudowały podstawowy szkielet encyklopedii.

W samej Pracowni przygotowana została mini galeria starych fotografii Ciężkowic, prezentująca znane miejsca i pozwalająca zaobserwować jak przez lata zmieniało się nasze otoczenie.

Aby najmłodsi mogli również wziąć aktywny udział w projekcie, zorganizowane zostały zajęcia plastyczne oraz przeprowadzony konkurs na najlepszą ilustrację do wybranego hasła lub haseł w encyklopedii, które nie posiadały materiałów fotograficznych.

Istotą projektu jest umożliwienie utrwalania lokalnej historii mieszkańcom Gminy Ciężkowice. Każdy będzie mógł zostać autorem fragmentu encyklopedii, która skupiać się będzie na osobach i wydarzeniach historycznych. Jej ważnym elementem będą również przekazy dotyczące codzienności, warunków życia i ciekawych postaci ostatniego wieku.
 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl