Baner

Postacie

Sopata Michał

Ksiądz Michał Sopata urodził się w Łącku 6 września 1925 roku jako syn Michała i Katarzyny z domu Ślęk. W 1952 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 maja 1952 roku z rąk księdza biskupa Jana Stepa w Tarnowie. W 1954 roku ukończył na KUL-u filozofię praktyczną, otrzymując tytuł magistra filozofii.

Do Ciężkowic przybył w 1974 roku, jako były pracownik Kurii diecezjalnej w Tarnowie, obejmując probostwo po ks. prałacie Stanisławie Królu. Ksiądz Sopata, jako prałat i proboszcz ciężkowickiej parafii był znakomitym znawcą dziejów swej świątyni oraz znanego ciężkowickiego obrazu „Ecce homo”. Jest on autorem pieśni na odsłonięcie i zasłonięcie obrazu w Kościele w Ciężkowicach:

 

 

 

Na odsłonięcie: 
"Witaj nam witaj Jezu Miłosierny.  
Do Ciebie woła zawsze lud Twój wierny.
Bądź uwielbiony przez Twe święte Rany, 
O Zbawicielu zmiłuj się nad nami, 
Zmiłuj się nad nami"

Na zasłonięcie:
„Pozostań z nami Miłosierny Panie,
I okaż wszystkim swoje zmiłowanie. 
Daj nam na ziemi grzechów odpuszczenie,
A kiedyś niebo i wieczne Zbawienie,  
I wieczne Zbawienie"

Ks. Sopata starał się o rozwój parafii, czyniąc w Ciężkowicach od samego początku swojego probostwa wiele inwestycji. Jego pierwszym poważnym działaniem była wymiana pokrycia dachowego na kościele w Ciężkowicach. Przy wsparciu parafian dokonał także wymiany starych, zniszczonych dzwonów z lat 50-tych na nowe. Potem przeprowadził konserwację ołtarza głównego, przywracając go do stanu pierwotnego i dostosowując do umieszczonego w nim obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. W tym samym czasie prowadził budowę budynku dla księży, na miejscu starej plebanii. Jego celem było także doprowadzenie do odnowienia polichromii znajdującej się w ciężkowickim kościele. Została ona wykonana przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Józefa Dudkiewicza i ze względu na swoje piękno i unikalną technikę wykonania została objęta nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kolejnym poważnym przedsięwzięciem ks. Michała Sopaty było odnowienie organów oraz stacji drogi krzyżowej wokół kościoła. W latach 1985 – 1987, na terenie Bogoniowic wybudował kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa. Jedną z jej sal oddał natomiast na cele oświatowe. 4 sierpnia 1991 roku poświęcono nowo powstały kościół filialny w Kipsznej, którego budowę także zainicjował ks. Michał Sopata.

Ksiądz prałat Michał Sopata, podczas 24-letniej pracy w ciężkowickiej parafii dał się poznać nie tylko jako wzorowy duszpasterz, ale także jako znany społecznik. Nie były mu obce problemy i trudności codziennego życia ludzi dorosłych, jak również młodego pokolenia. Dostrzegając problem młodzieży dojeżdżającej do szkół w innych, nieraz sporo oddalonych miejscowościach, postanowił oddać dwie działki parafialne na cel budowy liceum ogólnokształcącego. W związku z tym powołano Komitet Budowy Liceum, a jego przewodniczącym został ks. prałat Michał Sopata. Budowę rozpoczęto w lipcu 1993 roku, a do chwili przejęcia jej przez władze powiatowe ks. Sopata osobiście ją nadzorował, zabiegając o materiały oraz dotacje z Rady Gminy. Dzięki jego staraniom powstał więc nowy obiekt szkolny, który do dziś służy młodzieży.

W dowód uznania za duży wkład pracy dla dobra Ciężkowic, Kapituła przy Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie przyznał księdzu Michałowi Sopacie medal „Za zasługi dla Województwa Tarnowskiego”. 16 września 2001 roku, Naczelny Związek Rolników Indywidualnych z siedzibą w Rzeszowie, odznaczył ks. Miachała Sopatę medalem okolicznościowym, za zasługi w okresie powstawania Solidarności Rolników Indywidualnych, wydanym w 20. rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko – ustrzyckich strajków chłopskich.

32 sierpnia 1998 roku ksiądz prałat odszedł na emeryturę. Od października 1998 roku pełnił posługę duszpasterza na Białorusi. Później był Wikariuszem Generalnym Diecezji Grodzieńskiej. Od maja 2010 roku powrócił do Ciężkowic.
W uznaniu zasług ks. Michała Sopaty, na wniosek mieszkańców miasta i gminy Ciężkowice, uchwałą z 20 września 2001 roku nadano mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Ciężkowice”.

Zmarł w dniu 11 sierpnia 2017 roku
 Źródło: na podstawie materiałów zgromadzonych w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach.

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl