Baner

Postacie

Bawołek Waldemar

Urodził się w 1962 roku w Ciężkowicach. To poeta, prozaik. Laureat Konkursu „Nowego Nurtu” i Wydawnictwa Kurpisz oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wydawnictwa Zielona Sowa. Trzykrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także laureatem I nagrody w VII Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza o „Laur Tarnowskiej Starówki” oraz III nagrody w VIII-ej edycji tego konkursu.
Publikował w „Radarze”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym” i „Integracjach”. Jego debiutancka książka zatytułowana Delectatio morosa (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996) przez krytyków odebrana przychylnie, nie znalazła jednak uznania na Rynku. Później wydał jeszcze: „Raz dookoła” (2005), „Humoreska” (2012), „To co obok” (2014). W książce 2011. Antologia współczesnych polskich opowiadań (FORMA 2011) znalazło się jego opowiadanie „Złoty świerk, czarna sosna”.
Regularnie publikuje swoje utwory także w ogólnopolskich pismach literackich. Mieszka i tworzy w Ciężkowicach.


Źródło: na podstawie materiałów zgromadzonych w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach.

 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl