Baner

Postacie

Dziuban Franciszek

Urodził się 17 listopada 1892 r. w Ciężkowicach pow. Tarnów. Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1906 r. ukończył szkołę ludową w Ciężkowicach. Seminarium Nauczycielskie ukończył w Tarnowie w 1911 r. W zawodzie nauczycielskim rozpoczął pracę w 1911 r. w Dulczy Wielkiej pow. Mielec. W szkole w Dulczy Wielkiej pracował w latach 1911–1912. Będąc uczniem Seminarium Nauczycielskiego współorganizował „Strzelca” w Ciężkowicach. W latach 1912–1914 pracował w szkołach w Wojkowej i Przykopie pow. Mielec. W 1914 r. został wcielony do 32 p. Obrony Kraju, w którym przeszedł szlak bojowy przez fronty: rosyjski i włoski. 31 X 1918 r. dostał się do niewoli włoskiej, w której przebywał do 24 XII 1918 r. Przy pomocy komitetu polsko-włoskiego, który werbował Polaków do armii polskiej, został zmobilizowany do polskiego wojska jako żołnierz kompanii karabinierów maszynowych. W latach 1920–1921 brał udział w wojnie polsko-sowieckiej, w której pod Rałwiłowem został ciężko ranny. Po wyleczeniu ran w szpitalu w Przemyślu wstąpił do 42 pp białostockiego. 21 VI 1921 r. zdemobilizowany z wojska w stopniu kapitana. Po powrocie został zatrudniony jako nauczyciel w szkole w Ciężkowicach. W swej rodzinnej wsi pracował w szkole w latach 1921–1941. W 1923 roku zawarł związek małżeński z Marią Średniową (nauczycielką). 1 lutego 1940 roku został mianowany przez Schulamt w Tarnowie kierownikiem szkoły w Ciężkowicach. Od samego początku okupacji współorganizuje w Ciężkowicach ruch oporu. Był jednym z członków ZWZ w Ciężkowicach, współorganizując w tym zakresie z Sowiżdżałem i B. Kotulskim. Udzielał również pomocy A. Bochnakowi przy organizowaniu tajnych kompletów w Ciężkowicach. Zorganizował douczanie młodzieży w ramach szkoły jawnej, którą kierował.

31 maja 1941 roku został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, gdzie poniósł śmierć męczeńską 12 V 1942 roku.

W okresie międzywojennym czynnie działał w Towarzystwie Szkół Ludowych oraz Obozie Zjednoczenia Narodowego. W czasie wojny polsko-sowieckiej został odznaczony „Krzyżem walecznych”.
 Źródło: Materiały zgromadzone w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach.

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl