Baner

Postacie

Romańska Lucyna Maria

Lucyna Maria Romańska z domu Pilch historycznie nazwisko związane z herbem Jastrzębiec

Urodziła się i wychowała w Bogoniowicach. Jej rodzice, Krzysztofa z Wilgów i Stanisław Pilch, również pochodzili z Bogoniowic. Ojciec był pracownikiem Poczty Polskiej w Tarnowie, zginął tragicznie porażony prądem, gdy Lucyna miała 2,5 roku. Miał Stanisław trzy siostry: Helenę, Hankę i Teresę. Dwie ostanie były wywiezione na roboty przymusowe do Niemiec podczas II wojny. Po wojnie wyjechały do Kanady i zamieszkały w Toronto. Teresa Jaworska po mężu  miała dzieci, które prawdopodobnie zamieszkują w Kanadzie do dzisiaj. Wszystkie siostry Stanisława już nie żyją.

Według przekazów rodzinnych, profesor Jan Pilch,  wuj  Stanisława, był w okresie międzywojennym właścicielem i dyrektorem Prywatnej Szkoły dla Chłopców  w Krakowie.  Czasy okupacji spędził  wraz z rodziną we wsi Bogoniowice. Pamiątką po jego pobycie są akacje, rosnące przy drodze z Bogoniowic w kierunku Kipsznej, które zasadzili wspólnie z sąsiadem, p. Sochą, aby pszczoły, hodowane przez obu w przydomowych pasiekach, miały się czym karmić. Dzisiejsze piękne akacje to samosiejki po tych zasadzonych w czasie II wojny oraz  potężna lipa, pamiętająca tamte czasy.

Historyczną postacią rodziny jest również Zygmunt Pilch, urodzony w Borysławiu w 1918 roku, bohater bitwy pod Monte Cassino, który oddał życie za Polskę. Zginął  12 maja 1944 roku, służąc w randze podporucznika, oficer 2 Batalionu Strzelców, spoczywa na Cmentarzu pod Monte Cassino. Jego mogiła zarejestrowana jest pod numerem 3-E-12.

Krzysztofa Anna, matka Lucyny, była wdową przez 48 lat. To przykład kobiety – miejscowej siłaczki. W 1962 roku wybudowała nowy dom, gdyż poprzedni spłonął, kiedy była już wdową z małym dzieckiem. Przystępując do budowy domu musiała zmagać się nie tylko z kwestiami finansowymi, ale również z przeciwnościami obyczajowymi i kulturowymi ówczesnego społeczeństwa. Bóg obdarzył Krzysztofę wieloma talentami, które w swoim 85 letnim życiu wykorzystała maksymalnie.  Dała Lucynie przykład kobiety  całkowicie ufającej Bogu, mężnej, niezwykle pracowitej, wrażliwej na dobro drugiego człowieka. Na różne sposoby dzieliła się z bliźnimi  swoim wdowim groszem.

Kontynuacją tradycji rodu Pilchów w Bogoniowicach jest posiadłość o nazwie „Pilchówka” na cześć protoplastów rodziny, którą Lucyna odremontowała i rozbudowała, tworząc  tarasowy ogród według autorskiego pomysłu. Posiadłość jest często odwiedzana zarówno przez przyjaciół ze stołecznego korpusu dyplomatycznego jak również licznych członków obu rodzin i znajomych.

Lucyna Romańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z tytułem magistra administracji publicznej oraz z tytułem licencjata Wszechnicy Polskiej na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ze specjalnością prawa samorządowego. Posiada również dyplom analityka medycznego z racji ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Tarnowie.

Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz arabskim w zakresie prostej komunikacji.

Pracowała w Warszawie w kilku instytucjach: Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Izbie Gospodarczej Eksporterów i Usług Technicznych,  w Krajowej Izbie Budownictwa, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wraz z mężem przepracowała,  w służbie dyplomatyczno-konsularnej na placówkach dyplomatycznych, przez wiele lat reprezentując Polskę w krajach arabskich oraz reprezentując Unię Europejską w Afryce  Zachodniej.

Lucyna w 1980 roku poślubiła Kazimierza Romańskiego, którego poznała ucząc się w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, w niedalekiej Bobowej. Przyjęła jego nazwisko. Ot, taka miłość od wczesnej młodości.

Mąż Lucyny pochodzi ze Stróż, z rodziny o tradycji zakorzenionej w przekazach herbu Ślepowron. Rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie kontynuował naukę w Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, który ukończył jako specjalista od regionu państw arabskich. Ze znajomością trzech języków: angielskiego , rosyjskiego i arabskiego w mowie i w piśmie. Jego kariera w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pięła się po wszystkich szczeblach dyplomatycznych, aż do tytułu Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kuwejcie. Tytuł ten otrzymał, zgodnie z konstytucyjną kompetencją, od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, na wniosek ówczesnego  ministra spraw zagranicznych, Adama Daniela Rotfelda.

Kompetencje merytoryczne Kazimierza Romańskiego doceniła Europejska Służba Działań Zewnętrznych (dyplomacja europejska), w roku 2010 został powołany na funkcję Zastępcy Szefa Delegacji Unii Europejskiej w Nigerii. Misję zakończył w 2014 roku i powrócił do Centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Posiada tytuł Ambasadora Tytularnego, najwyższy w polskiej służbie zagranicznej.

Lucyna i Kazimierz, zarówno podczas misji dyplomatycznych, jak również kierowani ciekawością otaczającego świata, odwiedzili wiele krajów, głównie arabskich i afrykańskich, mieli możliwość poznać różnorodność kulturową narodów praktycznie wszystkich kontynentów. Wspomnienia z Libii, Egiptu, Jemenu, Erytrei, Dżibuti, Izraela i Autonomii Palestyńskiej, Kuwejtu, Ghany, Beninu, Nigerii, Etiopii, aby nie wyliczać państw Europy, Azji i obu Ameryk, tworzą pewną wartość, której wyznacznikiem są zrozumienie odrębności, tolerancja, wzajemny szacunek i gotowość do współpracy. W afrykańskim Cotonou, stolicy Beninu, obok siebie istnieją katolicka Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz o wiele starsza, pochodząca z czasów pogańskich, z okresu religii animistycznych, Świątynia Pytona (węża). Nikomu to nie przeszkadza, każdy może modlić się zgodnie z własnym sumieniem i wolna wolą, niektórzy modlą się kolejno w obu świątyniach. Czasami warto zobaczyć, aby zrozumieć istotę tolerancji , a także koegzystencji.

W rezultacie wspomnianych podróży ukazały się artykuły w Tarnowskim Łowcu, których autorką była Lucyna Romańska. Kontynuacją  tych opowieści,  bogatych doświadczeń zawodowych, jak również dużej wiedzy merytorycznej  oraz wiedzy zdobytej  o licznych krajach  przez panią ambasadorową, były jej spotkania z mieszkańcami Bogoniowic. Lucyna dzieliła się swoimi wrażeniami, przeżyciami i doznaniami emocjonalnymi, przybliżając kulturę, tradycje i sposób życia mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu. Owe  spotkania  ze społecznością lokalną miały miejsce  w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych i Młodzieży w Bogoniowicach .

Pamiątką z licznych podróży i spotkań dyplomatycznej pary są zdjęcia, kilka z nich jest w załączeniu do tego tekstu, które utrwaliły  historyczne już chwile. Do takich niewątpliwie należy spotkanie całej rodziny Romańskich ze św. Janem Pawłem II na audiencji  prywatnej w ogrodach Watykanu w 1994 roku. Małżonków wraz z córką Ojcu Świętemu  przedstawił  ówczesny Dyrektor Instytutu Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, ksiądz Jan, który jako osobisty kolega przyszłych małżonków był świadkiem przysięgi ślubnej Lucyny i Kazimierza, wraz z księżmi Tadeuszem i Antonim, przed ołtarzem Pana Jezusa Miłosiernego. Z niezapomnianych podróży należy wspomnieć tę do Ziemi Świętej w 1992 roku, którą Romańscy odbyli wraz księdzem Antonim i Janem. W tym pielgrzymim wątku należy wspomnieć dwukrotną wyprawę na Górę Mojżesza, potocznie tak nazywaną, ponieważ tam Mojżesz miał otrzymać od Boga Dziesięć Przykazań, u podnóża klasztoru św. Katarzyny na Półwyspie Synaj, wraz z grupą dyplomatów z różnych krajów podczas misji dyplomatycznej w Kairze (Egipt). Niesamowitych wrażeń dostarczyła inna podróż z serii „śladami wiary” w północnej Abisynii (dzisiejsza Etiopia), którą Romańscy odbyli jesienią 2013 roku. Znajduje się tam 12 kościołów koptyjskich, wykutych w skałach granitowych. Nazywają je „Etiopską Jerozolimą”.

Ambasadorska para posiada jedną córkę, absolwentkę belgijskich uczelni: Vessalius College, Uniwersytetu Brukselskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Holandii, jednej z najstarszych i najbardziej szanowanych uczelni w Europie, założonej w 1425 roku, w dobie późnego średniowiecza. Uczelnie te ukończyła z dwoma tytułami magisterskimi z dziedziny naukowej i zawodowej. Włada sześcioma językami obcymi i jest aktualnie pracownikiem FRONTEX-u, Agencji Unii Europejskiej ds. Ochrony Granic Zewnętrznych (z siedzibą w Warszawie).

Rodzina Romańskich na stałe mieszka w Warszawie od 1986 roku. 

W swej posiadłości „Pilchówka” na terenie Bogoniowic, Gmina Ciężkowice, są częstymi bywalcami, głównie w okresach dni wolnych od pracy, świąt religijnych i państwowych. Z pietyzmem i zaangażowaniem kultywują tradycje i zwyczaje galicyjskie na bazie rodzinnych przekazów i wiary Ojców.Oprac.: Wiesław Szura

 

Wiedeń Hoffburg - z życia dyplomatycznego Lucyny i Kazimierza Romańskich
Wiedeń Hoffburg - z życia dyplomatycznego Lucyny i Kazimierza Romańskich
Hoffburg -Cesarska para (aktorzy) witająca uczestników Balu Dyplomatów
Hoffburg -Cesarska para (aktorzy) witająca uczestników Balu Dyplomatów
Państwo Romańscy w Hoffburgu (Austria 1997 r.)
Państwo Romańscy w Hoffburgu (Austria 1997 r.)
Dyplomatyczna para L.K. Romańscy przed wejściem na bal - Hoffburg 1997 r.
Dyplomatyczna para L.K. Romańscy przed wejściem na bal - Hoffburg 1997 r.
Uczestnicy Balu Dyplomatycznego - L.K. Romańscy z Jego Ekscelencją Janem Marią Nowakiem
Uczestnicy Balu Dyplomatycznego - L.K. Romańscy z Jego Ekscelencją Janem Marią Nowakiem
Ogólny widok sali balowej z dwoma orkiestrami w Hoffburgu 1997 r.
Ogólny widok sali balowej z dwoma orkiestrami w Hoffburgu 1997 r.
Egipt (Kair) 1989-1994 r. Przed Ambasadą RP - Ambasador Roman Czyżycki z Szefową swojego sekretariatu
Egipt (Kair) 1989-1994 r. Przed Ambasadą RP - Ambasador Roman Czyżycki z Szefową swojego sekretariatu
Egipt (Kair) 1990 r. Ambasada RP - L. Romańska w stroju wieczorowym przed przyjęciem dyplomatycznym
Egipt (Kair) 1990 r. Ambasada RP - L. Romańska w stroju wieczorowym przed przyjęciem dyplomatycznym
Egipt (Kair) 22 lipca 1989 r. Święto Narodowe
Egipt (Kair) 22 lipca 1989 r. Święto Narodowe
Brama główna gmachu Ambasdy RP w Sanie
Brama główna gmachu Ambasdy RP w Sanie
Gmach Ambasady RP w Sanie - stolicy Jemenu 1997 r.
Gmach Ambasady RP w Sanie - stolicy Jemenu 1997 r.
Konsul RP K. Romański podczas pracy w Ambasadzie RP
Konsul RP K. Romański podczas pracy w Ambasadzie RP
Ambasada RP w Sanie - gabinet Konsula K. Romańskiego w latach 1997-2001
Ambasada RP w Sanie - gabinet Konsula K. Romańskiego w latach 1997-2001
Jemen (Zatoka Adeńska) Pokład patrolowca wojskowego wód terytorialnych Jemenu - L. Romańska z Szefem Ochrony Prezydenta Jemenu
Jemen (Zatoka Adeńska) Pokład patrolowca wojskowego wód terytorialnych Jemenu - L. Romańska z Szefem Ochrony Prezydenta Jemenu
Jemen (Morze Czerwone) próbny rejs patrolowcem L. Romańska w towarzystwie Prezydenta Republiki Jemenu
Jemen (Morze Czerwone) próbny rejs patrolowcem L. Romańska w towarzystwie Prezydenta Republiki Jemenu
Jemen (Aden) K. Romański Charge de Affaires a.i. podczas ceremonii przekazania okrętów patrolowych wykonanych w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
Jemen (Aden) K. Romański Charge de Affaires a.i. podczas ceremonii przekazania okrętów patrolowych wykonanych w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
Jemen (Aden) moment po zdjęciu flagi Bandery Polskiej i ostateczne przekazanie okrętów patrolowych stronie jemeńskiej
Jemen (Aden) moment po zdjęciu flagi Bandery Polskiej i ostateczne przekazanie okrętów patrolowych stronie jemeńskiej
Charge de Affaires a.i. K. Romański prezentuje uzbrojenie patrolowca
Charge de Affaires a.i. K. Romański prezentuje uzbrojenie patrolowca
Jemen (Zatoka Adeńska) Szef Floty kontrolującej wody terytorialne Jemenu na obszarze Morza Czerwonego - po prawej L. Romańska
Jemen (Zatoka Adeńska) Szef Floty kontrolującej wody terytorialne Jemenu na obszarze Morza Czerwonego - po prawej L. Romańska
Jemen (Sana) - 1994 r. - L. Romańska z Etiopskim malarzem przed otwarciem wernisażu malarstwa małżeństwa polsko-etiopskiego Państwa Goshu
Jemen (Sana) - 1994 r. - L. Romańska z Etiopskim malarzem przed otwarciem wernisażu malarstwa małżeństwa polsko-etiopskiego Państwa Goshu
Jemen (Sana) Otwarcie wystawy malarskiej Państwa Goshu przez L.K. Romańskich
Jemen (Sana) Otwarcie wystawy malarskiej Państwa Goshu przez L.K. Romańskich
L. Romańska podczas wernisażu Państwa Goshu
L. Romańska podczas wernisażu Państwa Goshu
Okręty patrolowe u wybrzeży Jemenu wyprodukowane w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
Okręty patrolowe u wybrzeży Jemenu wyprodukowane w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
Pani Konsulowa L. Romańska w towarzystwie Charge de Affaires Bułgarii na wernisażu malarskim Barbary Goshu z mężem
Pani Konsulowa L. Romańska w towarzystwie Charge de Affaires Bułgarii na wernisażu malarskim Barbary Goshu z mężem
Jemen (Sana) 2000 r. Barbara Goshu w Ambasadzie RP
Jemen (Sana) 2000 r. Barbara Goshu w Ambasadzie RP
Pani Konsulowa L. Romańska w towarzystwie Jahya Saleh, bratanka prezydenta Jemenu 1994 r.
Pani Konsulowa L. Romańska w towarzystwie Jahya Saleh, bratanka prezydenta Jemenu 1994 r.
Spotkanie z Poloną Jemeńską (Ambasada RP w Sanie 1999 r.)
Spotkanie z Poloną Jemeńską (Ambasada RP w Sanie 1999 r.)
Uczestniczka Konkursu Wiedzy o Polsce pt. Katechizm małego Polaka - autorstwa L. Romańskej
Uczestniczka Konkursu Wiedzy o Polsce pt. Katechizm małego Polaka - autorstwa L. Romańskej
Jemen (Sana) 1999 r. Polonijni uczestnicy Konkursu Wiedzy o Polsce - pamiątkowe nagrody i dyplomy wręcza Konsul RP wraz z małżonką
Jemen (Sana) 1999 r. Polonijni uczestnicy Konkursu Wiedzy o Polsce - pamiątkowe nagrody i dyplomy wręcza Konsul RP wraz z małżonką
Jemen (Sana) 1998 r. wnętrze Ambasady RP - L. Romańska podczas pracy w latach 1997 - 2001
Jemen (Sana) 1998 r. wnętrze Ambasady RP - L. Romańska podczas pracy w latach 1997 - 2001
Jemen (Sana) - L.K. Romańscy w towarzystwie rodziny Szejka Szajków Sany
Jemen (Sana) - L.K. Romańscy w towarzystwie rodziny Szejka Szajków Sany
Jemen cmentarz wojskowy w Adenie - złożenie kwiatów na grobach polskich żołnierzy (II Wojna Światowa) w ramach opieki konsularnej - Konsul RP K. Romański z małżonką
Jemen cmentarz wojskowy w Adenie - złożenie kwiatów na grobach polskich żołnierzy (II Wojna Światowa) w ramach opieki konsularnej - Konsul RP K. Romański z małżonką
L. K. Romańscy witają Ambasadora Emiratów Arabskich 1999r.
L. K. Romańscy witają Ambasadora Emiratów Arabskich 1999r.
Jemen 1999r. Powitanie Ambasador USA H.E. Barbara Bodine w Ambasadzie RP
Jemen 1999r. Powitanie Ambasador USA H.E. Barbara Bodine w Ambasadzie RP
Jemen (Sana) 1999r. Szejk Szejków Sany z synami i żonami
Jemen (Sana) 1999r. Szejk Szejków Sany z synami i żonami
Konsul RP K. Romański z małżonką podczas trwania wystawy o Tatrach Polskich  Sana 1998 r.
Konsul RP K. Romański z małżonką podczas trwania wystawy o Tatrach Polskich Sana 1998 r.
Jemen (Sana) - Milenijny sylwester Korpusu Dyplomatycznego pracującego w Sanie
Jemen (Sana) - Milenijny sylwester Korpusu Dyplomatycznego pracującego w Sanie
Milenijny Sylwester w Sanie- L. Romańska z  Radcą Ambasady Niemieckiej
Milenijny Sylwester w Sanie- L. Romańska z Radcą Ambasady Niemieckiej
Romańscy przed spotkaniem Konsulów pracujących w Misjach Dyplomatycznych w Sanie 2000 r.
Romańscy przed spotkaniem Konsulów pracujących w Misjach Dyplomatycznych w Sanie 2000 r.
Pani Konsulowa L. Romańska w kreacji wizytowej
Pani Konsulowa L. Romańska w kreacji wizytowej
Romańska w wizytowej kreacji
Romańska w wizytowej kreacji
Jemen(Sana) 2000 r. - spotkanie towarzyskie
Jemen(Sana) 2000 r. - spotkanie towarzyskie
L.K. Romańscy w towarzystwie Konsula Pakistanu z małżonką
L.K. Romańscy w towarzystwie Konsula Pakistanu z małżonką
Sana(Jemen) 1998 r. Pani Konsulowa L. Romańska z córką przed wyjściem na przyjęcie dyplomatyczne
Sana(Jemen) 1998 r. Pani Konsulowa L. Romańska z córką przed wyjściem na przyjęcie dyplomatyczne
Kuwejt 2007 r. Ambasadorska para z Księciem Kuwejckim
Kuwejt 2007 r. Ambasadorska para z Księciem Kuwejckim
Kuwejt 2007 r. Ambasador RP K. Romański z Marszałkami Senatu RP- Bogdanem Borusewiczem i Szefem Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu
Kuwejt 2007 r. Ambasador RP K. Romański z Marszałkami Senatu RP- Bogdanem Borusewiczem i Szefem Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu
Kuwejt 2007 r. J.E. Amb. K. Romański z szefostwem Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu
Kuwejt 2007 r. J.E. Amb. K. Romański z szefostwem Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu
Kuwejt 2007 r. Ambasadorowa Romańska L. z przedstawicielami Japonii H.E Masumoto Oki
Kuwejt 2007 r. Ambasadorowa Romańska L. z przedstawicielami Japonii H.E Masumoto Oki
Kuwejt 2006 r. -fragment Rezydencji Amb. RP-salon, aranżacja L. Romańska
Kuwejt 2006 r. -fragment Rezydencji Amb. RP-salon, aranżacja L. Romańska
Kuwejt 2007 r. Spotkanie Marszałka Senatu RP z Polonią Kuwejcką w Rezydencji Ambasadora RP
Kuwejt 2007 r. Spotkanie Marszałka Senatu RP z Polonią Kuwejcką w Rezydencji Ambasadora RP
Lucyna Maria Pilch- Ciężkowice 1966 r. (I Komunia Św.)
Lucyna Maria Pilch- Ciężkowice 1966 r. (I Komunia Św.)
Lucyna Pilch- Bogoniowice 1963 r.
Lucyna Pilch- Bogoniowice 1963 r.
Kair, Zamalek, Kościół Św. Józefa, 1992 r. Uroczystość I Komunii Św. (K. Romańska z Mamą Lucyną)
Kair, Zamalek, Kościół Św. Józefa, 1992 r. Uroczystość I Komunii Św. (K. Romańska z Mamą Lucyną)
Jemen(Sana) Sakrament Bierzmowania pod przewodnictwem biskupa Barnarda G. Gremoli
Jemen(Sana) Sakrament Bierzmowania pod przewodnictwem biskupa Barnarda G. Gremoli
Wnętrze kaplicy podczas ceremonii bierzmowania
Wnętrze kaplicy podczas ceremonii bierzmowania
Sakrament bierzmowania ceremoniał konfirmacji
Sakrament bierzmowania ceremoniał konfirmacji
Procesja z darami
Procesja z darami
Zakończenie uroczystości bierzmowania
Zakończenie uroczystości bierzmowania
Jemen(Sana) 2001 r. Karolina Romańska- absolwentka Międzynarodowej Szkoły w Sanie pod patronatem Prezydenta USA B. Clintona
Jemen(Sana) 2001 r. Karolina Romańska- absolwentka Międzynarodowej Szkoły w Sanie pod patronatem Prezydenta USA B. Clintona
  

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl