Baner

Postacie

Bielatowicz Jan

Bielatowicz Jan Bolesław (16. XI. 1913, Nisko - 27. XI. 1965, Londyn), prozaik, poeta, krytyk literacki, syn Mariana. Uczęszczał do szkół w Rzeszowie, Pilźnie i Tarnowie.
W I Gimnazjum im. K. Brodzińskiego współzałożyciel międzyszkolnego pisma "Czyn". 
W latach 1931 - 1937 studiował polonistykę i prehistorię na UJ. Pracował jako dziennikarz ("Głos", "Orędownik", "Prosto z mostu"). W 1939 - 40 internowany na Węgrzech; aresztowany i osadzony w obozie Komarom, uciekł i przedostał się do Palestyny, gdzie wstąpił do Brygady Strzelców Karpackich (V 1942 przeorganizowanej i włączonej do II Korpusu Polskiego); 1942 - 43 członek redakcji "Kuriera Polskiego w Bagdadzie"; uczestnik kampanii libijskiej (Tobruk) i włoskiej (Monte Cassino). Od 1946 w Wielkiej Brytanii, redaktor naczelny tygodników "Gazeta Niedzielna" (1949 - 51) i "Życie" (1951 - 55), miesięcznika "Droga Młodych" (1954 - 56); od 1955 kierownik wydawanej przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas" <Biblioteki Polskiej>; 1956 objął dział kulturalny w wydawanym w Paryżu miesięczniku "Horyzonty"; współpracownik Radia Wolna Europa; członek Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego i Rady Jedności Narodowej. Opublikował m. in.: Poezja młodego Podhala (1937), Poezja karpacka (1944), Nasze granice na Monte Cassino. Antologia Walki (1945), Przypływ. Poeci II Korpusu (1946), także Bibliografię druków polskich we Włoszech 1. IX. 1939 - 1. IX. 1945 (1946), Passeggiata. Szkice włoskie (1947, do której okładkę zaprojektował tarnowski malarz Stanisław Westwalewicz), Brygada Karpacka (1947), III Batalion Strzelców Karpackich (1949), wspomnienia związane m. in. z przedwojennym Tarnowem pt. "Książeczka" (nagroda londyńskich "Wiadomości" za najlepszą książkę polską wydaną na emigracji, 1961); w połowie lat 80 XX w. tarnowscy filipini wydali ją w tzw. drugim obiegu, a tygodnik "Tarnowskie Azoty" drukował fragmenty; wydanie krajowe 1986 pt. Książeczka. Opowieści starego kaprala; z okazji krajowej, oficjalnej premiery książeczki 12 - 13 XII 1986 odbyła się sesja poświęcona pamięci J. Bielatowicza z udziałem żony Ireny Bielatowicz. Odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 16 XI 1989 odsłonięto w Tarnowie dwie tablice pamiątkowe poświęcone J. Bielatowiczowi - na domu przy ulicy Katedralnej 2, gdzie mieszkał oraz w gmachu I LO. W 1992 jednej z ulic w dzielnicy Piaskówka nadano jego imię.

Małgorzata Pachowicz Wybór i opracowanie: W. Szura na podstawie "Encyklopedia Tarnowa".

 

Opowiadanie Jana Bielatowicza "ERATO: Ciężkowice" - doc.

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl