Baner

Przyroda

Skarby Przyrody i ich ochrona red. dr Władysław Szafer

W roku 1929 powstał plan wydania takiej książki o ochronie przyrody, która dawałaby przegląd wszystkich jej zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i była zarazem książką szkolną w najszerszym tego słowa znaczeniu, tzn. rodzajem "podręcznika" dla nauczycieli i uczniów. Dzięki wielu staraniom, w roku 1932 ukazała się ta pozycja wydana nakładem Państwowej Rady Ochrony Przyrody pod redakcją prof. dr. Władysława Szafera (praca zbiorowa), w nakładzie 3000 egzemplarzy (wykonano w Drukarni Kasy im. Mianowskiego. Warszawa, Pałac Staszica).

Na stronie 302, w rozdziale Rezerwaty w Polsce opracowanym przez prof. dr Władysława Szafera czytamy:

         WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

                     POWIAT GRYBOWSKI 

24. Rezerwat skalny "Skamieniałe miasto" w Ciężkowicach (ok. 22 ha), uznany za zabytek w r. 1931. Obejmuje fantastyczne skały, w liczbie około 20-tu, z piaskowca ciężkowickiego, tworzące niby ruiny prastarego grodu. Własność gminy

Literatura do poz. 24. według podanego wykazu:

   a). J. Motyka. Skamieniałe miasto. Ochrona Przyrody. Z.7. Kraków. 1927.

   b). J. Motyka. Miasto Skamieniałe. Ziemia. Nr.7. z roku 1927.

    c). Seweryn Udziela. Ciężkowice pod Tarnowem. Orli Lot. Nr.8 i 9 z października i listopada 1931 roku.

 


Opracowanie: Wiesław Szura

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl