Baner

Postacie

Bossowski Henryk Leon

Bossowski [Bosowski] Henryk Leon zamieszkał w Ciężkowicach po ślubie zawartym w dniu 17.02.1906 z Heleną Klimontowską pochodzącą z Ciężkowic, córką Marcelego  i Kunegundy z d. Pawlikowska.

Do Ciężkowic przybył zrządzeniem losu  w następstwie zdarzeń, na które miały wpływ także czasy zaborów.

Henryk Bossowski urodził się w dniu 1.07.1870 r. w Kielcach. Ojciec Henryka – Jakub pochodził z rodziny o szlacheckim rodowodzie, matką była Katarzyna Keck wywodząca się z arystokratycznej rodziny austriackiej. Lata dziecięce oraz wczesną młodość Henryk Bossowski spędził w domu rodzinnym niedaleko Kielc, w Kielcach uczęszczał do szkoły średniej, a następnie rodzina Bossowskich przeniosła się do Warszawy.

Niebawem Bossowscy zostali uznani przez władze carskie za osoby niepożądane na obszarze zaboru rosyjskiego z powodu ich zaangażowania  w działalność patriotyczną i aby uniknąć zsyłki, Bossowcy wyjechali wraz z synami – Henrykiem i Józefem do Austrii, do rodziny teściów. Młody Henryk kontynuował naukę w Wiedniu i ukończył tam Szkołę Handlu i Księgowości na poziomie uniwersyteckim. W stolicy Austrii rozpoczął też pracę jako księgowy.

Istotnym wydarzeniem w życiu Henryka Bossowskiego było spotkanie w Wiedniu z jego znajomym z Polski, który zaproponował mu w imieniu swojego kolegi czasowe poprowadzenie lokalu gastronomiczno-handlowego w Grybowie, położonym niedaleko Ciężkowic. Właściciel tego lokalu był namawiany z kolei przez swojego przyjaciela na wyjazd do Ameryki, gdzie od pewnego czasu prowadził on korzystne interesy i potrzebował zaufanego partnera dla rozwijania działalności. Właściciel lokalu w Grybowie nie miał jednak zamiaru wyjeżdżać do Ameryki na stałe oraz pozbywać się dobrze prosperującego interesu, dlatego też uwarunkował swoją decyzję od możliwości czasowego powierzenia zarządu lokalem w Grybowie osobie godnej zaufania. Poprzez łańcuch koleżeńskich znajomości propozycja czasowego poprowadzenia lokalu została złożona Henrykowi Bossowskiemu, który propozycję tę przyjął tym bardziej, że była to dla niego jedyna możliwość przyjazdu do Polski na obszar ówczesnej Galicji, gdzie mógł przebywać i poruszać się swobodnie. Na tę okoliczność uzyskał stosowny dokument wydany przez ówczesne władze. Zachowane dokumenty potwierdzają obecność Henryka Bossowskiego w Grybowie w roku 1899.

W czasie pobytu w Grybowie Henryk Bossowski poznał Helenę Klimontowską, która wraz z rodzicami przyjeżdżała dość często do Grybowa z pobliskich Ciężkowic. Znajomość ta zaowocowała małżeństwem Henryka Bossowskiego z Heleną Klimontowską w roku 1906. Bossowscy mieli troje dzieci – syna Bronisława, córkę Marię i córkę Zofię, która zmarła bardzo młodo.

Henryk Bossowski powrócił z Austrii do Polski jako jedyny z rodziny Bossowskich. Dzięki temu małżeństwu powrócił także do bliskiego mu środowiska polskiej rodziny z tradycjami narodowymi.

W Ciężkowicach zamieszkał człowiek młody, energiczny, wykształcony i wychowany w dwóch stolicach (jak czasem wspominał). Władał biegle językiem niemieckim, łaciną, porozumiewał się także w języku hebrajskim ze społecznością żydowską zamieszkującą wówczas licznie Ciężkowice. Mając zarówno przygotowanie teoretyczne jak też praktykę zdobytą w Wiedniu i w Grybowie, Henryk Bossowski otworzył w Ciężkowicach sklep o profilu głównie spożywczym, gdzie sprzedawał markowe wina importowane  oraz wybrane artykuły z branży przemysłowo-chemicznej. W kontaktach oficjalnych przedstawiał się jako „kupiec w Ciężkowicach”. Dla Henryka Bossowskiego sklep był, oprócz działalności zarobkowej, także miejscem kontaktu z lokalną społecznością, gdyż był osobą towarzyską, wesołą, życzliwą ludziom, a jako przybysz z „wielkiego świata” był mile widziany w towarzystwie i chętnie słuchany. Był także bardzo dobrym szachistą.

Walory osobowe Henryka Bossowskiego zostały dostrzeżone także przez Jana Bielatowicza, autora „Książeczki”, w której jeden z rozdziałów poświęca wspomnieniom z okresu pobytu w Ciężkowicach na wakacjach. Jan Bielatowcz wspomina w „Książeczce” także Henryka Bossowskiego: „W sklepie Bossowskich można było nabyć wiele rzeczy [ …. ]. W ogóle pan Bossowski to był umysł. Lubił się popisywać łaciną, głównie żartobliwą [ …. ]. Chętnie dawał pan Bossowski ojczystej mowie pozór łaciński […… ]. Rozmawiał pan Bossowski także po niemiecku [ ….. ]. Udzielał rad wszystkim chętnym obficie. Rywalem pana Bossowskiego na stolec burmistrza był pan ( …. ) , rzecznik nie przewag umysłowych, lecz tężyzny cielesnej, piwa i kręgli”. 

Henryk Bossowski był niewątpliwe postacią wielkiego formatu. Niejednokrotnie nawiązywał do pomysłów Ignacego Jana Paderewskiego dotyczących uczynienia z Ciężkowic atrakcyjnej miejscowości o charakterze turystyczno-wypoczynkowo-uzdrowiskowym. O pomysłach Ignacego Jana Paderewskiego słyszał także od swoich teściów, gdyż  znali oni Paderewskiego osobiście, a sam Paderewski  odwiedził rodzinę Klimontowskich w ich domu przy ciężkowickim Rynku co najmniej dwa razy podczas swoich letnich pobytów w Kąśnej.

Henryk Bossowski szeroko promował Ciężkowice wśród wielu swoich znajomych, niejednokrotnie wpływowych, których zapraszał do Ciężkowic - był także wydawcą widokówek z Ciężkowic, które sprzedawał m.in. w swoim sklepie. Jak wspominał o tym cytowany powyżej Jan Bielatowicz, Henryk Bossowski pragnąc spożytkować swój potencjał dla dobra Ciężkowic zdecydował się także kandydować na urząd burmistrza.

Henryk Bossowski zmarł 10.06.1937 roku w Ciężkowicach, w wieku 67 lat, przeżywszy tu blisko połowę swojego życia. Spoczywa  na Cmentarzu Komunalnym w Ciężkowicach w starym grobowcu rodziny Klimontowskich, opodal grobowca rodziny Bossowskich – Szczerbów.

[Zarówno ustny przekaz członków rodziny Henryka Bossowskiego jak też zachowane dokumenty nie wyjaśniają przyczyny dwojakiej formy zapisu nazwiska Henryka Bossowskiego, także w postaci Bosowski. Nawet własnoręczny podpis Henryka Bossowskiego pojawia się w dwóch formach, co potwierdza tylko fakt, że sam Henryk Bossowski używał obu form pisowni swojego nazwiska.  Z kolei nazwisko żony Henryka Bossowskiego – Heleny z domu Klimontowska, jak też ich córki Marii występuje konsekwentnie w postaci Bossowska, ale z kolei syn Henryka i Heleny – Bronisław, używał nazwiska w postaci Bosowski,  podobnie jak jego dzieci Marian i Maria.]

[ Życiorys Marii Szczerba – Bossowskiej  ]

[ Życiorys Franciszka Szczerby ]

 

Henryk Bossowski
Henryk Bossowski
Żona Henryka Bossowskiego Helena z d. Klimontowska
Żona Henryka Bossowskiego Helena z d. Klimontowska
Brat H. Bossowskiego Józef z żoną Anną - data dedykacji 22.11.1904 - Wiedeń
Brat H. Bossowskiego Józef z żoną Anną - data dedykacji 22.11.1904 - Wiedeń
Dokument dot. ubezpieczenia H.Bossowskiego
Dokument dot. ubezpieczenia H.Bossowskiego
Dukument wydany dla Henryka Bossowskiego
Dukument wydany dla Henryka Bossowskiego
Henryk Bossowski - jako Kupiec w Ciężkowicach
Henryk Bossowski - jako Kupiec w Ciężkowicach
Korespondencja handlowa do H. Bossowskiego
Korespondencja handlowa do H. Bossowskiego
List z własnoręcznym podpisem Henryka Bossowskiego
List z własnoręcznym podpisem Henryka Bossowskiego
Widokówka z serii wydanej przez H. Bossowskiego
Widokówka z serii wydanej przez H. Bossowskiego
Rewers widokówki z Ciężkowic - wyd. H. Bossowski
Rewers widokówki z Ciężkowic - wyd. H. Bossowski
Odpis świadectwa ślubu H.Bossowskiego z Heleną Klimontowską
Odpis świadectwa ślubu H.Bossowskiego z Heleną Klimontowską
Zaświadczenie wystawione przez H. Bossowskiego Grybów 30.09.1899
Zaświadczenie wystawione przez H. Bossowskiego Grybów 30.09.1899


Informacje dotyczące Henryka Bossowskiego przekazał jego wnuk – Zbigniew Szczerba,
syn córki Henryka Bossowskiego – Marii i Franciszka Szczerby.  

10.02.2020 r.

 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl