Baner

Postacie

Bossowska Helena Barbara

Bossowska Helena Barbara z domu Klimontowska, córka Marcelego Klimontowskiego i Kunegundy z domu Pawlikowska urodziła się 1.08.1878 r. w Ciężkowicach.

Helena miała co najmniej dwoje rodzeństwa – brata Marcelego Wincentego Klimontowskiego ur. w roku 1879, zm. w roku 1924, który był sędzią oraz siostrę Anielę.

Z ustnego przekazu w rodzinie wiadomo, że była osobą starannie wykształconą, znała język niemiecki, pisała bardzo drobnym, ale starannym i wyrazistym pismem ( „maczkiem” ) i dużo czytała. Dbała zawsze o stosowny ubiór i wygląd zewnętrzny.

Jako panienka pochodząca z zamożnej rodziny nie podejmowała pracy zawodowej i do chwili zamążpójścia zamieszkiwała w domu rodzinnym. Podczas pobytów z rodzicami w pobliskim Grybowie poznała swojego przyszłego męża Henryka Bossowskiego, który prowadził tam lokal restauracyjny w imieniu właściciela  czasowo nieobecnego w kraju.

Po ślubie, który miał miejsce w Ciężkowicach w dniu 17.02.1906 r. małżonkowie zamieszkali w rodzinnym domu Heleny. Wkrótce też Henryk Bossowski otworzył w Ciężkowicach sklep wielobranżowy z przewagą artykułów spożywczych, w którym sprzedawał również importowane markowe wina. Za ladą sklepową pojawiała się doraźnie także Helena Bossowska.  

W roku 1910 urodził się syn Bossowskich - Bronisław, a w roku 1916 córka Maria. Bossowscy mieli także córkę Zofię, która zmarła jako dziecko. Rodzice – Helena i Henryk, bardzo dbali o staranne wychowanie i wykształcenie swoich dzieci. Zarówno syn Bronisław jak też córka Maria kontynuowali naukę w tarnowskich szkołach, a syn Bronisław ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obie rodziny – rodzina Klimontowskich i rodzina Bossowskich, kojarzona poprzez osobę Heleny z rodziną Klimontowskich, cieszyły się w Ciężkowicach dużym szacunkiem. Mimo, iż należeli do osób zamożnych i szlachetnie urodzonych nie manifestowali swojej pozycji społecznej i utrzymywali bardzo dobre relacje ze współmieszkańcami. Prowadzony przez nich sklep sprzyjał kontaktom międzyludzkim i szerokim znajomościom. Ponadto, dawali swoim postępowaniem bardzo dobry przykład zarówno zgodnego życia rodzinnego jak też kultywowania tradycji narodowej i zwyczajów w trudnych czasach zaborów oraz po odzyskaniu niepodległości. 

Rodzice Heleny podejmowali w swoim domu co najmniej dwukrotnie Ignacego Jana Paderewskiego w okresie, gdy przyjeżdżał do swojej posiadłości w Kąśnej w latach 1897 – 1903 i wówczas poznała go także osobiście młoda Helena.

Jeszcze przed narodzinami Heleny jej przyszły ojciec Marceli Klimontowski organizował pracę dla okolicznych mieszkańców, głównie z terenów przyległych do budowanej w latach 1873 – 1876 linii kolejowej tarnowsko-leluchowskiej oraz sprowadzał narzędzia do robót torowych i drogowych.

Wielopokoleniową ostoją życia rodzinnego był dom liczący  w roku narodzin Heleny już blisko 100 lat. Dom ten został wzniesiony w południowo-zachodnim narożniku Rynku w dwóch etapach. Starsza część znajduje się bezpośrednio przy Rynku, druga część została dobudowana wzdłuż obecnej ulicy św. Floriana. Budynek widziany z zewnątrz tworzy monolit, część frontowa pełni funkcje użytkowe, a część dobudowana, mająca już obecnie ponad 200 lat, nosi charakter mieszkalny.

Małżonek Heleny Bossowskiej zmarł w roku 1937. Od tego czasu Helena Bossowska sama prowadziła i utrzymywała duży, wówczas już zabytkowy dom oraz zarządzała pozostałym po rodzicach gospodarstwem rolnym. Do końca II wojny światowej wspólnie z matką Heleną zamieszkiwała jej córka Maria, a także doraźnie syn Bronisław.

W domu Bossowskich mieszkała także pomoc domowa - Józefa Kiełbasa. Na służbę do rodziny Bossowskich przyszła w roku 1916 tj. w roku narodzin ich córki Marii i pozostawała w tym charakterze do uzyskania emerytury, a następnie umożliwiono jej dożywotnie zamieszkiwanie w domu pracodawców i pochowano ją w grobowcu rodziny, z którą związana była przez całe życie.

Wczesna śmierć małżonka Henryka, okres wojny, a następnie niesprzyjające warunki dla prowadzenia gospodarstw przez przedwojennych właścicieli ziemskich sprawiły, że pozostałe części nieruchomości ziemskich były sukcesywnie sprzedawane.

Będąc w podeszłym wieku Helena Bossowska spędzała okres zimowy u swoich dzieci w Tarnowie. Zmarła w Tarnowie w dniu 16.11.1959 roku w wieku 81 lat. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach, w grobowcu rodzinnym Bossowskich – Szczerbów.

Helena Bossowska z domu Klimontowska zajmuje w historii rodziny Klimontowskich miejsce szczególne, gdyż poprzez potomstwo z małżeństwa z Henrykiem Bossowskim podtrzymana została w linii żeńskiej ciągłość pokoleniowa gałęzi wywodzącej się rodu Górskich i Klimontowskich. Była ona bowiem wnuczką Wincentego Klimontowskiego i Wiktorii z domu Górska. Brak jest informacji dotyczącej rodzeństwa Wincentego Klimontowskiego. W czasach, do których sięgamy starając się odtworzyć historię, rodziny były na ogół wielodzietne, więc nie jest wykluczone, że Wincenty Klimontowski posiadał rodzeństwo, jak też inne dzieci poza wspomnianym tutaj Marcelim. W wyniku dotychczasowych działań udało się jedynie odtworzyć historię Marcelego Klimontowskiego - syna Wincentego Klimontowskiego i Wiktorii z domu Górska oraz dzieci Marcelego i Kunegundy z domu Pawlikowska tj., Heleny Klimontowskiej, Marcelego Wincentego Klimontowskiego i w bardzo małym zakresie Anieli Klimontowskiej.

Wiktoria Górska była córką Jana Górskiego, konfederata barskiego, od którego osoby rozpoczyna się (lub do którego sięga) rodowód rodziny Górskich. Drzewo genealogiczne tego rodu zostało opracowane przez Państwa Julię i Stanisława Górskich z Warszawy w latach 90-tych XX wieku. Miejsce zdeponowania tego dzieła w jego końcowej postaci nie jest znane żyjącym wnukom Heleny Bossowskiej – Marianowi Bosowskiemu i Zbigniewowi Szczerbie, którzy byliby zainteresowani zapoznaniem się z tym dziełem. 

Nie są znane na tym etapie odtwarzania historii rodzinnej losy siostry Heleny – Anieli Klimontowskiej. Wiele wskazuje także na to, że brat Heleny – Marceli Wincenty Klimontowski pozostał stanu wolnego i zmarł bezpotomnie. Tak więc znana historia rodzinna sprowadza się do dalszych losów dzieci Heleny Bossowskiej. Syn Heleny Bossowskiej  – Bronisław, ożenił się w roku 1947 z Urszulą Lisowską, z którą miał dwoje dzieci - Mariana ur. w roku 1948 i Marię ur. w roku 1951 (zmarła 3.04.2020).
Córka Heleny Bossowskiej  - Maria wyszła w roku 1947 za mąż za Franciszka Szczerbę, z którym miała dwóch synów – Zbigniewa ur. w roku 1951 i Ryszarda ur. w roku 1953 (zmarł 23.06.2017).

Rodzice Heleny Bossowskiej - Marceli i_Kunegunda
Rodzice Heleny Bossowskiej - Marceli i_Kunegunda
Helena Bossowska z d. Klimontowska we wczesnej młodości
Helena Bossowska z d. Klimontowska we wczesnej młodości
Helena Bossowska - zdjęcie z początku lat 30-tych XX w.
Helena Bossowska - zdjęcie z początku lat 30-tych XX w.
Helena Bossowska z d. Klimontowska
Helena Bossowska z d. Klimontowska
Henryk Bossowski - mąż Heleny z d. Klimontowska
Henryk Bossowski - mąż Heleny z d. Klimontowska
Okładka dowodu osobistego Heleny Bossowskiej z roku 1933
Okładka dowodu osobistego Heleny Bossowskiej z roku 1933
Dowód osobisty Heleny Bossowskiej wyd. w r. 1933 ( z błędami )
Dowód osobisty Heleny Bossowskiej wyd. w r. 1933 ( z błędami )
H. Bossowska - Książeczka Udziałowa Kasy Stefczyka
H. Bossowska - Książeczka Udziałowa Kasy Stefczyka
H. Bossowska - Książeczka członkowska Kasy Stefczyka - rok 1939
H. Bossowska - Książeczka członkowska Kasy Stefczyka - rok 1939
H. Bossowska - Legitymacja członkowska SKR z r. 1923
H. Bossowska - Legitymacja członkowska SKR z r. 1923
H. Bossowska - Legitymacja członkowska GS w Ciężkowicach
H. Bossowska - Legitymacja członkowska GS w Ciężkowicach
Dowód osobisty Heleny Bossowskiej wydany w r. 1954
Dowód osobisty Heleny Bossowskiej wydany w r. 1954[ Życiorys brata Heleny Bossowskiej z d. Klimontowska  – Klimontowski Marceli Wincenty ]
[ Życiorys męża Heleny Bossowskiej z d.  Klimontowska – Bossowski Henryk Leon ]
[ Życiorys syna Heleny Bossowskiej z d. Klimontowska  – Bosowski Bronisław Bartłomiej ]
[ Życiorys córki Heleny Bossowskiej z d. Klimontowska  – Szczerba – Bossowska Maria ]


W życiorysach członków rodziny Bossowskich nazwisko Bossowski występuje w dwojakich postaciach zapisu – pisane jest przez jedno s lub przez dwa s ( ss). Kwestię tę starano się wyjaśnić w życiorysach osób noszących to nazwisko. Helena Bossowska używała konsekwentnie nazwiska pisanego przez dwa s (ss). Również jej córka Maria używała nazwiska pisanego z podwójnym użyciem litery s (ss).


Informacje związane z osobą Heleny Bossowskiej przekazał jej wnuk – Zbigniew Szczerba. 

Maj 2020 

                                                              
 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl