Baner

Inne

Historia Szkoły w Pławnej (1906-2008)

Szkoła w Pławnej powstała około 1906 roku. Dzieci wcześniej  chodziły uczyć się do Zborowic. Miejscowość liczyła wtedy około sześćdziesięciu  domostw. Powstanie szkoły było możliwe dzięki miejscowemu dziedzicowi - Franciszkowi Fierichowi (profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego), który przekazał wsi bezpłatnie karczmę i jeden mórg pola. Powołano szkołę jednoklasową, którą przez następne 3 lata prowadził pan Andrzej Chwastek.


 

W 1912 posadę przejął  pan Ignacy Buś, który zostawił następujący opis:

„Przyznać trzeba, że szkoła przed wojną (chodzi o I wojnę światową) spełniała należycie swoje zadanie, gdyż była we wszystko zaopatrzona, dbano o nią i opiekowano się nią, zwłaszcza, że pobierany co roku ryczałt z funduszu krajowego był znaczący i wystarczał na potrzeby szkoły w zupełności”.

W czasie I wojny światowej został on powołany do wojska,  a placówka podupadła.

Niestety w latach 1914/15 szkoła była nieczynna, służyła za kwaterę dla przechodzących przez miejscowość wojsk, później na kwaterę dla żołnierzy strzegących mostu kolejowego na Białej.

Pani Kołodziejczykówna kierowała szkołą w 1915/16, lecz nauka z powodu braku opału odbywała się tylko w okresie jesiennym i wiosennym.

Podobnie było  w roku szkolnym 1916/17 i 1917/18,  kiedy uczyła nauczycielka A. Ladenbergerówna.

W październiku 1918 roku do szkoły powrócił Pan Ignacy Buś, pracował do 1922 roku. Po czym pracę w szkole objęła tymczasowo pani  Kazimiera Garbieniówna, a później Maria z Garbieniów Mordawska.

W roku szkolnym 1924/25 stanowisko przejęła Anna Grodzińska z Kamionki Wielkiej, pracowała do roku 1930/31.

Jej następcą  był  pan Leon Łuczkiewicz, pracował w Pławnej do 6 lipca 1936 roku, po czym został przeniesiony do szkoły w Ciężkowicach. Niedługo po tym zginął, wraz ze starszym synem Marianem, w obronie Ojczyzny. 

Kolejno w szkole pracowała pani Rozalia Matusińska, następnie pani Kazimiera Pawełkowa, a tuż po wybuchu II wojny światowej posadę nauczycielki objęła pani Wanda Szydłowska, która kierowała placówką do zakończenia wojny.

Wtedy to - 15 lutego 1945 roku - z Siekierczyny przybył pan Jan Januszewicz, będący dyrektorem aż do roku 1956, kiedy to  przeniesiono go do placówki w Bruśniku. W czasie jego kierownictwa mieszkańcy wsi obok starego budynku szkoły wybudowali drugi budynek, który spełniał funkcję domu nauczyciela.


W latach 1955/56  kierowniczką  zostaje pani Zofia Plutowa, kieruje szkołą do 1970 roku, w którym to przechodzi na emeryturę, a kierownikiem, później dyrektorem zostaje, pan Stanisław Pater. Czas, w którym szkołą kierowała pani Zofia Plutowa to dla placówki okres szczególny. Szkoła otwiera się nie tylko na dzieci i młodzież, ale na całe środowisko. Powstaje wiele kół zainteresowań, wspaniały zespół muzyczny. Dzieci biorą udział w licznych konkursach, zajmując w nich czołowe miejsca. Podnosi się poziom nauczania, a wychowanie dominuje w pracy szkoły. Ma to duże znaczenie, gdyż 40 % dzieci to wychowankowie domu dziecka. Zwieńczeniem pracy pani Zofii jest skuteczne podjęcie starań o budowę nowej szkoły, gdyż dotychczasowy budynek nie spełniał wymogów, ponieważ  uczęszczało do niej wówczas 120 dzieci, które miały do dyspozycji tylko 4 izby lekcyjne.


Patronat nad budową szkoły objęła młodzież skupiona w powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej, którą kierował Przewodniczący Zarządu Powiatowego Michał Zaremba. Jego zasługą było zlokalizowanie tej budowy właśnie w Pławnej. Budowę rozpoczęto w 1970 roku, a zakończono 16 czerwca 1972 r. Szkole, ze względu na patronat młodzieżowy, nadano imię Związku Młodzieży Wiejskiej. W Akcie Erekcyjnym nowej szkoły zapisano następujące słowa:

„ Zacna młodzież tarnowskiej ziemi co pod Zielonym Sztandarem zrzeszyła się w przesławnym Związku Młodzieży Wiejskiej biorąc pod uwagę wskazania, a zalecenia tych co Ojczyzną natenczas kierowali, pomyślawszy, a naradziwszy się pospołu - postanowiła - wybudować w miejscowości Pławna Szkołę, co, by Dziatwie tamtejszej służyła ”.

I tak budynek ten solidnie zbudowany do dzisiejszego dnia dzieciom i młodzieży Pławnej służy. Stary budynek szkolny poddany został remontowi i przebudowie, stał się siedzibą miejscowego przedszkola. Pierwszą dyrektorką przedszkola była dotychczasowa wychowawczyni Domu Dziecka - pani Grażyna Czernoch. Przedszkole w budynku „starej szkoły” funkcjonowało do roku 2000, po czym zostało przeniesione do nowej szkoły, a budynek został wydzierżawiony przez Urząd Gminy w Ciężkowicach.

Pan Stanisław Pater kieruje szkołą nieprzerwanie do roku 2008, kiedy to w wyniku reorganizacji szkoła z placówki sześcioklasowej staje się szkołą trzyklasową, stanowiąc wraz z przedszkolem zespól szkolno-przedszkolny.
Wolą mieszkańców było jednak utrzymanie szkoły 6-klasowej. Powołane zostało Stowarzyszenie pn. ”Rozwój wsi Pławna", które stało się organem prowadzącym nowej Niepublicznej Szkoły z klasami IV-VI i  Niepublicznego Gimnazjum, których dyrektorem pozostał pan Stanisław Pater.
 Autor: Weronika Szostek, Sylwia Zając, Niepubliczne Gimnazjum w Pławnej, klasa III, koordynator: Karolina Huza
Tekst zaczerpnięty ze szkolnej kroniki, natomiast zdjęcia ze strony internetowej szkoły.

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl