Baner

Postacie

Trzecieski Franciszek Kornel Cypryan

    Franciszek Kornel, Cypryan Trzecieski z Trzecieszy herbu Strzemię (1807 - 15 grudnia 1875). Skończył szkołę średnią we Lwowie, a następnie studiował prawo w Wiedniu. Oficer, powstaniec listopadowy i powstaniec styczniowy, więzień polityczny w 1863r., poseł do parlamentu Austrii, działacz polityczny i gospodarczy - założyciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, po powstaniu styczniowym wydawca BN i Wydawnictwa Dzieł Tanich. Zasłużony dla Ziemi Krośnieńskiej. Starszy syn Jana Trzecieskiego i Magdaleny Wiktor h. Brochwicz, Posiadał następujące dobra: Gorajowice pod Jasłem zwane też Porodowiec z przyległościami: Stankową, Brzezinkami, Glinnikiem Niemieckim i Koczarawami, dalej Uście Ruskie, Kwiaton, Smerkowiec, Hutę i Przysłup. Po żonie Annie z Fihauserów objął też Bogoniowice. Miał brata Tytusa, słynnego pioniera przemysłu naftowego w Polsce, który był wspólnikiem Ignacego Łukasiewicza. Franciszek Trzycieski wraz z innymi  w roku 1831 odbył kampanię w Powstaniu Listopadowym w korpusie gen. Girolamo Ramorino, odbierając z jego rąk Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari po bitwie pod Dobrinką. Propagował zniesienie pańszczyzny, podniesienie poziomu oświaty wśród najuboższych.

    Franciszek Kornel, Cypryan Trzecieski z Trzecieszy herbu Strzemię spoczywa na placu przy Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach  jego płyta nagrobna  został odkryta podczas remontu nawierzchni chodnika wokół kościoła w roku 2000. Obecnie znajduje się ona obok kaplicy XIV stacji drogi krzyżowej, dawnej kaplicy cmentarnej kolatorów wcześniejszego  kościoła  w Ciężkowicach (o tym w kolejnych artykułach). Po 1945 roku pojawiła się koncepcja nadania  jednej z ulic w Ciężkowicach nazwy Franciszka Trzecieskiego, jednak komisja odrzuciła ten wniosek ze względów  na ówczesną  sytuację polityczną. Po przemianach ustrojowych,  przede wszystkim ze względu na znaczny upływ czasu, postać ta została  zapomniana.

     
     


 Oprac.: Piotr Drebot
Źródło:  www.wikipedia.pl,  www.sejm-wielki.pl .
Zdjęcia i konsultacja merytoryczna: Tomasz Natorff
Konsultacja: dr hab. Marian Wolski

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl