Baner

Postacie

Łaś Józef Władysław

    Łaś Józef Władysław syn Jana i Rozalii z domu Strzypka, ur. 13 lipca 1907r. w Staszkówce (gromada Staszkówka, gmina Łużna, pow. Gorlice). W wieku 17 lat został wysłany przez rodziców na naukę zawodu krawieckiego. Terminował u majstra krawieckiego w Turzy, gdzie rozpoczynał naukę od pasienia krów oraz zlecanych innych prac w gospodarstwie majstra i stopniowo był wdrażany w tajniki zawodu.

   Od dnia 31 maja 1924 roku pozostawał u Sebastiana Rafy – majstra krawieckiego w Łużnej na nauce rzemiosła krawieckiego (łącznie pięć lat). Jak podaje świadectwo nauki – „podczas swojej nauki zachowywał się pilnie, obyczajnie i wyuczył się rzemiosła krawieckiego w zupełności”. Świadectwo nauki potwierdzone przez Stowarzyszenie krawców w Gorlicach, Zwierzchność Gminy w Łużnej (podpisany ówczesny naczelnik gminy Józef Dynda).

   Dnia 23 sierpnia 1925 roku złożył przed komisją egzaminacyjną w Gorlicach egzamin z zakresu podanego powyżej przemysłu krawieckiego, a w dniu 18 października 1925r. przełożeństwo przemysłowe dla przemysłu krawieckiego w Gorlicach wydało mu dyplom czeladniczy. Łaś Józef został wpisany do księgi czeladników w Gorlicach na stronie 15 poz. 44.

    W roku 1939 zakłada rodzinę żeniąc się w Ciężkowicach z Rozalią z domu Wacław i tu rozpoczynają wspólne życie. Lata okupacji przeżyli w Ciężkowicach. Po wojnie Łaś Józef występuje pisemnie dnia 14 października 1947 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowie z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu krawieckiego. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i już pismem z dnia 16 grudnia 1947r. Łaś Józef informuje stosowne władze o prowadzeniu rzemiosła krawieckiego w swoim domu mieszkalnym w Ciężkowicach. Wspólnie z żoną prowadzą również małe gospodarstwo rolne. W latach pięćdziesiątych XX wieku władze PRL – owskie wprowadziły obowiązek dokształcania się rzemieślników. W związku z tym od dnia 5 kwietnia był uczestnikiem rocznego kursu w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Tarnowie zorganizowanego przez Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Krakowie przy Technikum Mechanicznym M. P. Mot. w Tarnowie. Na zajęcia dojeżdżał codziennie z Ciężkowic pociągiem. Był wyśmienitym fachowcem, szył garnitury, płaszcze, futra, kożuchy. Miał szeroką klientelę, szył zacnym osobistościom, księżom oraz okolicznym mieszkańcom. Do dzisiaj w szafach ciężkowickich dam wiszą modne podówczas żakiety, garsonki, wymyślne płaszcze szyte w jego zakładzie. U niego terminowało wielu uczniów, wykształcił wielu swoich następców. Zakład krawiecki prowadził do końca swego życia. Zmarł 28 kwietnia 1985 roku w Ciężkowicach.


 Oprac.: Wiesław Szura na podstawie materiałów z archiwum rodzinnego Aleksandra i Wandy Łaś, Ciężkowice 2014r.

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl